חקלאות עתירת ידע בגולן

החברה לחקלאות עתירת ידע בגולן החלה את פעילותה בשיתוף עם החקלאים, מכוני המחקר, חוקרי המו"פ ואנשי הייטק כדי להפוך את החקלאות בגולן לדבר הבא.

ד"ר דפנה מיכאלי, המנהלת המדעית של החברה לחקלאות עתירת ידע לגולן
החקלאות היא עוגן כלכלי לפיתוח האזור כולו. מתוך תפיסה זו, הוקמה לפני כחצי שנה החברה לחקלאות עתירת ידע לגולן, כחלק מהתכנית האסטרטגית של המועצה האזורית גולן והשתלבות בראייה האזורית לפיתוח הגליל המזרחי.
החברה פועלת בשיתוף עם הוועדה החקלאית גולן, במטרה לקדם חקלאות חדשנית בגולן, לעסוק בתחומי פיתוח של גידולים חדשים ייחודיים, שיפור בביצועי הגידולים הקיימים (חקלאות מדייקת, אגרו-טכנולוגיה, ביוטכנולוגיה, אגרו-גנומיקה), מיכון חדשני, תזונה מקדמת בריאות ומיתוג המוצרים והרחבת שרשרת הערך המקומית

אז מה אנחנו עושים?
בשלב הראשון, אנחנו ממפים את כל הגידולים החדשים באזור, שנוספו לגידולים הוותיקים, כדי להבין אילו תנאים בשטח מאפשרים התפתחות של גידולים מסוימים ולא גידולים אחרים. נוכח מגוון התנאים האקלימיים/ ארגוניים/ אנושיים באזורנו, אנחנו מנסים להבין, אילו גידולים מצליחים להיקלט מבין כל אלה שנבחנו בניסיונות שונים ולהבין מתוך כך, מהם הקריטריונים שלפיהם נוכל להעריך אילו גידולים הם המתאימים ביותר לאזורנו. כל זה, מלבד הגורם הכלכלי, שהוא הראשון במעלה, שגורם לגידול מסוים "לתפוס" בשטח, או "לא לתפוס". אנחנו גם פועלים למפות את השווקים של גידולים אלו - גידולי שוק פנים, או ייצוא וגם למפות את התעשייה המקומית בגולן ובאזור כולו.

חממה

בשלב השני, אנחנו פועלים לאתר גורמי "צוואר בקבוק" עיקריים בדרך להצלחת גידולים אלו ומתן מענה מתאים ופתרונות. דוגמאות לכך הן: סיוע במציאת השקעות ראשוניות גבוהות ממקורות ממשלתיים, בתשתיות, שאינן קיימות כרגע בשטח ונחוצות ל"תפיסה בשטח" של גידולים חדשים; מציאת פתרונות מיכון וקישור לגורמים מפתחים ומממנים (למשל, לגידולי נישה, הדורשים כוח אדם רב בקטיף ופוגעים ברווחיותם); התארגנות להמשך שרשרת הערך הכלכלית - כגון פיתוח תעשייה מקומית הכרוכה במוצרים החקלאיים שגדלים באזור, ועוד.
מלבד זאת, שמנו לנו למטרה לחבר בין החקלאים למרכזי המחקר המקומיים, הרשויות והמשאבים המקומיים שיש לנו כאן - ידע ומשאבים לחקלאים, בלימוד וחשיפה לטכנולוגיות חדשות. אנחנו עורכים ימי עיון, כמו זה שעסק בחדשנות בחקלאות שהתקיים בפברואר האחרון, או "ערב סיעור-מוחות חקלאים ומו"פ", שעשינו ביוני האחרון. הוועדה החקלאית חברה ל"מי גולן" בפרויקט ה"אן-די-וי-איי", כדי לתת מענה לחסכון בהשקיה על ידי שימוש בטכנולוגיה חדשנית, המושתתת על רשת הממ"ג האזורית של הגולן.
כרגע, אנחנו עובדים על אתר אינטרנט, שיחשוף את החקלאים לכל החידושים שצצים באזור ובמו"פים כאן, על ערב סמינר חודשי של הרצאות חשיפה לחדשנות בחקלאות בתחומים שונים, על חיבור אפליקציות הייטק לצרכים של החקלאים המקומיים, על כנס החדשנות הבא ועוד.
הצוות המוביל של "חדשנות בחקלאות לגולן" מונה את סגן ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, מרכז הוועדה החקלאית גולן, גיל סופר, סמנכ"ל פיתוח בחכ"ל גולן, ליאור רוכמן וד"ר דפנה מיכאלי, מהחברה לחקלאות עתירת ידע.
מוזמנים ליצור קשר - h-a-y@megolan.org.il