ספקי המועצה

הודעה לספקים וקבלנים המבקשים להשתתף במתן הצעות מחיר למועצה אזורית גולן


מועצה אזורית גולן מזמינה ספקים/קבלנים המעוניינים להשתתף בהצעות מחיר למתן שירותי טובין ו/או עבודות בסכום פטור ממכרז בהתאם לסעיף המועצות המקומיות (צו המועצות האזוריות).
כל ספק/ קבלן המבקש להשתתף יכול להירשם לתוכנת הרכש של המועצה בכתובת הזו (לחץ כאן)

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלת הרכש במועצה: הדס גביש
בכתובת דוא"ל rechesh@megolan.org.il או בטלפון: 04-6969759