היחידה לשטחים פתוחים

שטח פתוח
 
בשנים האחרונות, פותחה במועצה האזורית גולן תכנית-אב לשטחים פתוחים. בהכנת התכנית היו מעורבים כל הגורמים שנוגעים לשטחים הפתוחים בגולן - משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים, הקק"ל, תיירנים, החברה להגנת הטבע, בוקרים, המשרד להגנת הסביבה, תאגיד המים "מי גולן", צה"ל, הסוכנות היהודית וממ"י.  התכנית מגדירה ממשק ניהולי שיבטיח איזון נכון בין שימור לפיתוח במרחב זה. לצפייה במפת השטחים הפתוחים בגולן לחץ כאן.
התכנית מתמקדת בשמירה על דמות נוף הגולן, תוך מתן מענה לצורכי הפיתוח בהתאם לעקרונות של  פיתוח בר-קיימא. לנגד עיני הגורמים הייתה ההכרה המשותפת בדבר הצורך במבט רחב על כל השטח הגולני, כאזור מחיה עבור תושבים, בעלי חיים וצמחים. 
 
מנהל היחידה לשטחים פתוחים: יואב צלניקר
ליצירת קשר: yoavz@megolan.org.il
 
                                                                       

דרכי פעולה

נוף גולני
התכנית תיתן מענה להגנה על השטחים הפתוחים, רציפותם ואופיים, תוך קביעת רמות הפיתוח האפשריות בהם לצרכי חקלאות, סביבה ונופש. התכנית מפרטת הנחיות תכנוניות לפעולות פיתוח שונות: מאגרי מים, תשתיות, מבנים חקלאיים, מבני תיירות. בנוסף, קבעו הגופים דרכי פעולה ומנגנון ניהול לשמירה על ערכי הטבע והנוף ועל השטחים הפתוחים בגולן, בהתאם לאזורית תכנון, כפי שסוכמו על ידי כל הגורמים הרלוונטיים בגולן: אזור מוטה פיתוח חקלאי, אזור מוטה ערכי טבע נוף ומורשת, אזור משולב, אזור אחו גולני, אזור בנוי/לפיתוח.                                          
תכנית-האב מקדישה פרק נפרד לממשק ניהולי, שמטרתו לתת מענה נכון ואפקטיבי לתרבות עדכנית של ניהול השטח. כנגזרת מרכזית של התכנית, מוקמת בימים אלה מנהלת שטחים פתוחים בגולן, בה שותפים כל בעלי העניין בנושא. המועצה האזורית גולן הקימה את ה"יחידה לשטחים פתוחים", אשר פועלת בשיתוף עם מנהלת השטחים הפתוחים, שאחת ממטרותיה היא בניית מנגנונים/ממשקים לתכנון נכון על פי עקרונות הקיימוּת, יחד עם מערך פיקוח ובקרה אפקטיביים יותר על השטחים הפתוחים בגולן.
מעורבות הציבור בהליך הכנת התכנית באה לידי ביטוי במספר פעולות שכללו ימי עיון פתוחים לקהילה ומפגשים עם מנהלי קהילות. במהלך הכנת התכנית, התקיימו עשרות מפגשים פרטניים של הצוות המתכנן עם כל הגורמים שלהם מעורבות כלשהי בשטחים הפתוחים: תיירנים, חקלאים, גורמים בצה"ל, "מי גולן", "קולחי גולן", דבוראים (כוורנים), בעלי תפקידים במועצה. התקיימו דיונים עם אנשי מקצוע מהגולן ומחוץ לגולן בנושאים שונים: מיפוי ערכיוּת אקולוגית, נופית ומורשת של שטחי הגולן, פרוזדורים אקולוגיים וייעור בגולן, הקמת אתר אינטרנט ופרסום מסמכי עבודה שונים במהלך כתיבתם: סיכומי דיון, מפות שונות. לעיון בסיכומי הרצאות ומצגות שהופיעו בכנסים שונים, לחץ כאן
 
מנהל היחידה לשטחים פתוחים: "בסיס התכנית הוא ניתוח מקיף של הטבע הגולני על היבטיו השונים -אקולוגיה, היסטוריה וארכיאולוגיה, נוף ועוד. תכנית זו מהווה בסיס לפיתוח עתידי של הגולן, בהתחשב בכך שישנם שטחים בעלי רגישות אקולוגית, או אחרת שבהם אסור כל פיתוח, שטחים בהם מותר פיתוח חקלאי בלבד, או תיירותי ושטחים שבהם יתאפשר פיתוח מאגרי מים עתידיים, או אנרגיה מחודשת וכדומה. החל מרגע אישור התכנית, תוקם מנהלת אשר תבחן את כל נושא התכנון בצמוד להנחיות שנמצאות בתכנית. ייחודה של התכנית הוא במערך ההסכמות בין גופים בעלי אינטרסים שונים כמו צה"ל, המועצה, רשות הטבע והגנים, הקרן הקיימת לישראל ועוד, מתוך הבנה שהטבע הוא הנכס העיקרי של הגולן לדורי דורות.