מכרזים

מכרזים פעילים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
מכרז 1/2021 תאורת ביטחון שעל

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 1/2021
תאורת ביטחון שעל
תאריך אחרון להגשה: 24/1/2021

 

הנדסה 07.01.21 להורדה - מכרז 1/2021 תאורת ביטחון שעל

מכרזים סגורים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
מכרז 45/2020 שיקום תשתיות שעל

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 45/2020
שיקום תשתיות שעל

תאריך אחרון להגשה: 10/01/2021

הנדסה 24.12.20 להורדה - מכרז 45/2020 שיקום תשתיות שעל
מכרז 44/2020 שיקום תשתיות אפיק

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 44/2020
שיקום תשתיות אפיק

תאריך אחרון להגשה: 10/01/2021

הנדסה 24.12.20 להורדה - מכרז 44/2020 שיקום תשתיות אפיק
מכרז 41/2020 פיתוח ותשתיות אזור תעסוקה ומסחר מיצר

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 41/2020
פיתוח ותשתיות אזור תעסוקה ומסחר מיצר

 

החברה הכלכלית 03.12.20 להורדה - מכרז 41/2020 פיתוח ותשתיות אזור תעסוקה ומסחר מיצר
מכרז 37/2020 עבודות הרחבת מועדון יונתן

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 37/2020
עבודות הרחבת מועדון יונתן

 

הנדסה 19.11.20 להורדה - מכרז 37/2020 עבודות הרחבת מועדון יונתן
35/2020 רכישת רכבים

מועצה אזורית גולן

מכרז מס' 35/2020

רכישת רכבי ביטחון

ביטחון 12.11.20 להורדה - 35/2020 רכישת רכבים
תשובות לשאלות הבהרה מכרז 21/2020

מועצה אזורית גולן

מכרז מס' 21/2020

תשובות לשאלות הבהרה מכרז טיוב, סריקה והטמעת מסמכים עבור הןעדה לתכנון בניה

תפעול וסביבה 29.10.20 להורדה - תשובות לשאלות הבהרה מכרז 21/2020
33/2020 ביצוע עבודות תחזוקה בישובי דרום הגולן

מועצה אזורית גולן

מכרז מס' 33/2020

ביצוע עבודותתחזוקה בישובי דרום הגולן

תפעול וסביבה 29.10.20 להורדה - 33/2020 ביצוע עבודות תחזוקה בישובי דרום הגולן
34/2020 ביצוע עבודות גינון ושלמות פיתוח של שצפ"ים בפארק תעשיה גולן בני יהודה

מועצה אזורית גולן

מכרז מס' 34/2020

ביצוע עבודות גינון ושלמות פיתוח של שצפ"ים בפארק תעשיה גולן בני יהודה

החברה הכלכלית 29.10.20 להורדה - 34/2020 ביצוע עבודות גינון ושלמות פיתוח של שצפ"ים בפארק תעשיה גולן בני יהודה
שדרוג מערכות המיחשוב - דיגיטציה עבור מועצה אזורית גולן 12/2020

מועצה אזורית גולן

מכרז מס' 12/2020

שדרוג מערכות המיחשוב - דיגיטציה עבור מועצה אזורית גולן

לשכה 15.10.20 להורדה - שדרוג מערכות המיחשוב - דיגיטציה עבור מועצה אזורית גולן 12/2020
מכרז 32/2020 עבודות פיתוח ותשתית למגורונים בישובי הגולן

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 32/2020
עבודות פיתוח ותשתית למגורונים בישובי הגולן

החברה הכלכלית 22.10.20 להורדה - מכרז 32/2020 עבודות פיתוח ותשתית למגורונים בישובי הגולן
מכרז 31/2020 ריסוס עשבי בר בישובי המועצה- הארכה

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 31/2020
ריסוס עשבי בר בישובי המועצה- הארכה

 

ביטחון 19.11.20 להורדה - מכרז 31/2020 ריסוס עשבי בר בישובי המועצה- הארכה
מכרז 21/2020 טיוב, סריקה והטמעת מסמכים עבור הועדה לתכנון ובניה

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 21/2020
טיוב , סריקה והטמעת מסמכים עבור הועדה לתכנון ובניה

הנדסה 22.10.20 להורדה - מכרז 21/2020 טיוב, סריקה והטמעת מסמכים עבור הועדה לתכנון ובניה
תשובות לשאלות הבהרה - שדרוג מערכות המיחשוב - דיגיטציה עבור מועצה אזורית גולן 12/2020

מועצה אזורית גולן

תשובות לשאלות הבהרה - מכרז מס' 12/2020

שדרוג מערכות המיחשוב - דיגיטציה עבור מועצה אזורית גולן

לשכה 15.10.20 להורדה - תשובות לשאלות הבהרה - שדרוג מערכות המיחשוב - דיגיטציה עבור מועצה אזורית גולן 12/2020
תשובות לשאלות הבהרה - שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר

מועצה אזורית גולן

תשובות לשאלות הבהרה - מכרז מס' 22/2020
שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר

תפעול וסביבה 15.10.20 להורדה - תשובות לשאלות הבהרה - שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר
הבהרה בנוגע למכרז לשירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר

מועצה אזורית גולן
הבהרה בנוגע למכרז מס' 22/2020
שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר

תפעול וסביבה 17.09.20 להורדה - הבהרה בנוגע למכרז לשירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר
מכרז 30/2020 הגדלת לוח חשמל מיצר

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 30/2020
הגדלת לוח חשמל מיצר

החברה הכלכלית 15.10.20 להורדה - מכרז 30/2020 הגדלת לוח חשמל מיצר
שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 22/2020
שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר

תפעול וסביבה 17.09.20 להורדה - שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ובפסולת נייר
שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 23/2020
שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק

תפעול וסביבה 03.09.20 להורדה - שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק
שיווק הקליטה בגולן ברשתות החברתיות- הארכה

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 28/2020
לשיווק הקליטה בגולן ברשתות החברתיות

אגף קהילה 19.11.20 להורדה - שיווק הקליטה בגולן ברשתות החברתיות- הארכה
ביצוע עבודות אתר פסולת יבשה הדרך הרומית- שלב ב'

מכרז 29/2020

הנדסה 27.08.20 להורדה - ביצוע עבודות אתר פסולת יבשה הדרך הרומית- שלב ב'
פרוטוקול סיור קבלנים - מועדון נווה אטיב

מועצה אזורית גולן
פרוטוקול סיור קבלנים
עבור מכרז 26/2020 מועדון נווה אטיב

הבהרת מועדי הגשה

הנדסה 16.08.20 להורדה - פרוטוקול סיור קבלנים - מועדון נווה אטיב
הפעלת מעון יום בישוב חיספין

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 24/2020
להפעלת מ יום בשוב חיספין

חינוך 13.08.20 להורדה - הפעלת מעון יום בישוב חיספין
שיקום תשתיות אודם-מכרז מס' 27/2020

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 27/2020
לשיקום תשתיות אודם

הנדסה 06.08.20 להורדה - שיקום תשתיות אודם-מכרז מס' 27/2020
שיפוץ מועדון נווה אטיב

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 26/2020
לשיפוץ מועדון נווה אטיב

הנדסה 06.08.20 להורדה - שיפוץ מועדון נווה אטיב
מגורונים ביישובי הגולן – עבודות תשתית ופיתוח החברה הכלכלית 28.07.20 להורדה - מגורונים ביישובי הגולן – עבודות תשתית ופיתוח
מכרז לעבודות אחזקה בתחום המועצה וישוביה

מכרז 15-2020- עבודות אחזקה בתחום המועצה וישוביה

תפעול וסביבה 27.07.20 להורדה - מכרז לעבודות אחזקה בתחום המועצה וישוביה
מכרז לאספקת ציוד ביטחון למועצה

מכרז 25-2020- אספקת ציוד ביטחון למועצה

ביטחון 27.07.20 להורדה - מכרז לאספקת ציוד ביטחון למועצה
רכישת שערים קונזולים-נטור ויונתן

מכרז 13-2020- רכישת שערים קונזוליים נטור ויונתן

ביטחון 27.07.20 להורדה - רכישת שערים קונזולים-נטור ויונתן
ביטול-מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות מזדמנות ומיוחדות תשתיות 16.07.20 להורדה - ביטול-מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות מזדמנות ומיוחדות
מכרז להקמת מועדון נוער-כנף

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 19/2020
לביצוע עבודות מועדון נוער כנף

תשתיות 02.07.20 להורדה - מכרז להקמת מועדון נוער-כנף
מכרז לשיפוץ מועדון נוער-נוב

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 18/2020
לביצוע עבודות שיפוץ ותוספת מועדון נוער נוב

תשתיות 02.07.20 להורדה - מכרז לשיפוץ מועדון נוער-נוב
מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות מזדמנות ומיוחדות תשתיות 02.07.20 להורדה - מכרז שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות מזדמנות ומיוחדות
תשובות לשאלות הבהרה למכרז 14/2020

תשובות לשאלות הבהרה למכרז 14.2020

תשתיות 02.07.20 להורדה - תשובות לשאלות הבהרה למכרז 14/2020
מכרז לאחזקה שוטפת ורכישה אופציונלית של מערכות גילוי וכיבוי אש

מכרז 17/2020

תשתיות 28.07.20 להורדה - מכרז לאחזקה שוטפת ורכישה אופציונלית של מערכות גילוי וכיבוי אש
מכרז לעבודות להרחבת המועצה-היחידה להתפתחות הילד

מכרז 16/2020

תשתיות 25.06.20 להורדה - מכרז לעבודות להרחבת המועצה-היחידה להתפתחות הילד
לגור בגולן-שיווק במדיה מכרז 14/2020

מכרז 14/2020

אגף קהילה 25.06.20 להורדה - לגור בגולן-שיווק במדיה מכרז 14/2020
מכרז-שדרוג גדר ביטחון גבעת יואב

מכרז מס' 10/2020

תשתיות 26.05.20 להורדה - מכרז-שדרוג גדר ביטחון גבעת יואב
קשת-מכרז לגדר

מכרז מס' 25/2017

תשתיות 26.05.20 להורדה - קשת-מכרז לגדר
שיקום תשתיות נטור
מכרז  מס' 6/2020
לשכה 06.05.20 להורדה - שיקום תשתיות נטור
שירותי הובלת פסולת ביתית מתחנות מעבר לאתרי הטמנה עבור מועצה אזורית גולן
מכרז  פומבי מס' 1/2020
לשכה 26.04.20 להורדה - שירותי הובלת פסולת ביתית מתחנות מעבר לאתרי הטמנה עבור מועצה אזורית גולן
אספקת ציוד בטחון למועצה
מכרז  מס' 9/2020
לשכה 26.04.20 להורדה - אספקת ציוד בטחון למועצה
אספקת מבנים יבילים למגורים
מכרז  מס' 8/2020
לשכה 05.04.20 להורדה - אספקת מבנים יבילים למגורים
ביצוע עבודות ; שיפוץ בי"ס ילקוט הרועים אלרום
מכרז  מס' 7/2020
לשכה 05.04.20 להורדה - ביצוע עבודות ; שיפוץ בי"ס ילקוט הרועים אלרום
-) חודשים ועד שנה ולא יותר 3- משרה (החלפה לחל"ד ל 50% - פסיכולוג/ית חינוכי
מכרז 
לשכה 02.04.20 להורדה - -) חודשים ועד שנה ולא יותר 3- משרה (החלפה לחל"ד ל 50% - פסיכולוג/ית חינוכי
אספקת גרורי כיבוי אש - הזמנה להציע הצעות
מכרז  מס' 5/2020
לשכה 01.03.20 להורדה - אספקת גרורי כיבוי אש - הזמנה להציע הצעות
אספקת ציוד בטחון למועצה
מכרז  מס' 4/2020
 
לשכה 01.03.20 להורדה - אספקת ציוד בטחון למועצה
ביצוע עבודות שיפוץ מתחם ברנקו וייס רמות
מכרז  מס' 3/2020
 
לשכה 29.12.19 להורדה - ביצוע עבודות שיפוץ מתחם ברנקו וייס רמות
ביצוע גן ילדים קדמת צבי
מכרז  מס' 57/2019
 
לשכה 29.12.19 להורדה - ביצוע גן ילדים קדמת צבי
אספקת עצים בפרויקט חימום חורף למשפחות בגולן – המחלקה לשירותים חברתיים
מכרז  מס' 56/2019
 
לשכה 29.12.19 להורדה - אספקת עצים בפרויקט חימום חורף למשפחות בגולן – המחלקה לשירותים חברתיים
לביצוע סריקה מפתוח ורישום מסמכים בנושא תכנון ובניה
מכרז  מס' 55/2019
 
לשכה 29.12.19 להורדה - לביצוע סריקה מפתוח ורישום מסמכים בנושא תכנון ובניה
"קול קורא" להפעלת דוכני מזון באירוע בוקרים - 29.12.19
 
 
לשכה 28.11.19 להורדה - "קול קורא" להפעלת דוכני מזון באירוע בוקרים - 29.12.19
"קול קורא" להפעלת עמק הבוסתנים
פרטי ההליך, הגשת הצעות בחירת המציע הזוכה ותנאי ההתקשרות
 
לשכה 21.11.19 להורדה - "קול קורא" להפעלת עמק הבוסתנים
רכישת רכב
 
 
לשכה 14.11.19 להורדה - רכישת רכב
ביצוע עבודות שיקום תשתיות כפר חרוב
 
 
לשכה 14.11.19 להורדה - ביצוע עבודות שיקום תשתיות כפר חרוב
שירותי פרסום מודעות בעיתונות
מכרז  מס' 52/2019
 
לשכה 07.11.19 להורדה - שירותי פרסום מודעות בעיתונות
ביצוע עבודות שדרוג גדר בטחון בישובים נטור ונאות גולן
מכרז  מס' 50/2019
 
לשכה 25.06.19 להורדה - ביצוע עבודות שדרוג גדר בטחון בישובים נטור ונאות גולן
רכישת שערים קונזוליים
מכרז  מס' 51/2019
 
לשכה 25.06.19 להורדה - רכישת שערים קונזוליים
ביצוע עבודות שיקום תשתיות חד נס
מכרז  מס' 42/2019
 
לשכה 27.06.19 להורדה - ביצוע עבודות שיקום תשתיות חד נס
ביצוע עבודות השלמת תשתיות נחלות קדמת צבי
מכרז  מס' 47/2019
 
לשכה 27.06.19 להורדה - ביצוע עבודות השלמת תשתיות נחלות קדמת צבי
ביצוע עבודות שיפוץ והנגשה למבואה בי"ס גולן חיספין
מכרז  מס' 48/2019
 
לשכה 27.06.19 להורדה - ביצוע עבודות שיפוץ והנגשה למבואה בי"ס גולן חיספין
ביצוע עבודות גינון והשקייה להשלמת פיתוח 44 יח"ד בגבעת יואב
מכרז  מס' 46/2019
 
לשכה 27.06.19 להורדה - ביצוע עבודות גינון והשקייה להשלמת פיתוח 44 יח"ד בגבעת יואב
ביצוע עבודות תחזוקה בגני ילדים, מוסדות חינוך ומבני ציבור בתחום המועצה ויישוביה, ותאגיד המועצה: קולחי גולן בע"מ
מכרז  מס' 46/2019
 
לשכה 27.06.19 להורדה - ביצוע עבודות תחזוקה בגני ילדים, מוסדות חינוך ומבני ציבור בתחום המועצה ויישוביה, ותאגיד המועצה: קולחי גולן בע"מ
מכירת רכבים
 
 
לשכה 13.08.19 להורדה - מכירת רכבים
ביצוע עבודות תחזוקה בגני ילדים, מוסדות חינוך ומבני ציבור בתחום המועצה ויישוביה, ותאגיד המועצה: קולחי גולן בע"מ
מכרז  מס' 43/2019
 
לשכה 27.06.19 להורדה - ביצוע עבודות תחזוקה בגני ילדים, מוסדות חינוך ומבני ציבור בתחום המועצה ויישוביה, ותאגיד המועצה: קולחי גולן בע"מ
אספקת חומרי בניה למועצה ולשלוחותיה
מכרז  מס' 41/2019
 
לשכה 27.06.19 להורדה - אספקת חומרי בניה למועצה ולשלוחותיה
מתן שירותי עבודות חשמל לאוטובוסים
מכרז  מס' 44/2019
 
לשכה 27.06.19 להורדה - מתן שירותי עבודות חשמל לאוטובוסים
תפקיד תובע עבור מועצה אזורית גולן והוועדה המקומית לתכנון ובניה בגולן
מכרז  מס' 45/2019
 
לשכה 27.06.19 להורדה - תפקיד תובע עבור מועצה אזורית גולן והוועדה המקומית לתכנון ובניה בגולן
ביצוע עבודות שיקום תשתיות באניעם
מכרז  מס' 36/2019
 
לשכה 20.06.19 להורדה - ביצוע עבודות שיקום תשתיות באניעם
ביצוע עבודות שיקום תשתיות יונתן
מכרז  מס' 37/2019
 
לשכה 20.06.19 להורדה - ביצוע עבודות שיקום תשתיות יונתן
ביצוע עבודות בניית ממסי"ם במוסדות חינוך בישובי דרום הגולן- אניעם, מעלה גמלא, רמות, בני יהודה, ישיבת טל חרמון
מכרז  מס' 39/2019
 
לשכה 20.06.19 להורדה - ביצוע עבודות בניית ממסי"ם במוסדות חינוך בישובי דרום הגולן- אניעם, מעלה גמלא, רמות, בני יהודה, ישיבת טל חרמון
ביצוע עבודות בניית ממסי"ם במוסדות חינוך בישובי צפון הגולן-אלרום, עין זיוון, מרום גולן, אורטל
מכרז  מס' 38/2019
 
לשכה 20.06.19 להורדה - ביצוע עבודות בניית ממסי"ם במוסדות חינוך בישובי צפון הגולן-אלרום, עין זיוון, מרום גולן, אורטל
ביצוע עבודות שיקום כביש גישה למוסדות חינוך נטור
מכרז  מס' 34/2019
 
לשכה 14.06.19 להורדה - ביצוע עבודות שיקום כביש גישה למוסדות חינוך נטור
ביצוע עבודות השלמת פיתוח פארק עורבים
מכרז  מס' 35/2019
 
לשכה 14.06.19 להורדה - ביצוע עבודות השלמת פיתוח פארק עורבים
קבלת שירותי ריכוז, ניהול ותכלול פרויקטים הנדסיים במועצה אזורית גולן
מכרז  מס' 33/2019
 
לשכה 14.06.19 להורדה - קבלת שירותי ריכוז, ניהול ותכלול פרויקטים הנדסיים במועצה אזורית גולן
ביצוע עבודות בניית ממסי"ם במוסדות חינוך בישובי צפון הגולן
מכרז פומבי מס' 28/2019
לשכה 30.05.19 להורדה - ביצוע עבודות בניית ממסי"ם במוסדות חינוך בישובי צפון הגולן
לביצוע עבודות בניית ממסי"ם במוסדות חינוך בישובי דרום הגולן
מכרז פומבי מס' 29/2019
לשכה 30.05.19 להורדה - לביצוע עבודות בניית ממסי"ם במוסדות חינוך בישובי דרום הגולן
ביצוע עבודות פיתוח שצפי"ם בישובים קשת, נווה אטיב, מעלה גמלא, רמות, בני יהודה, מבוא חמה
מכרז פומבי מס' 30/2019
לשכה 30.05.19 להורדה - ביצוע עבודות פיתוח שצפי"ם בישובים קשת, נווה אטיב, מעלה גמלא, רמות, בני יהודה, מבוא חמה
ביצוע עבודות גינון והשקייה מועדון קלע אלון
מכרז פומבי מס' 32/2019
לשכה 30.05.19 להורדה - ביצוע עבודות גינון והשקייה מועדון קלע אלון
ביצוע עבודות שיקום תשתיות אלוני הבשן
מכרז פומבי מס' 26/2019
לשכה 15.05.19 להורדה - ביצוע עבודות שיקום תשתיות אלוני הבשן
רכישת הספר "יהודה הראל - ביוגרפיה"
מכרז פומבי מס' 27/2019
- הארכה
לשכה 15.05.19 להורדה - רכישת הספר "יהודה הראל - ביוגרפיה"
מתן שירותים מקצועיים לאיתור, למיפוי, לעדכון ולהתאמה של שטחי נכסים וסיווגם לצורכי ארנונה במחנות צה"ל
מכרז פומבי מס' 21/2019
לשכה 02.05.19 להורדה - מתן שירותים מקצועיים לאיתור, למיפוי, לעדכון ולהתאמה של שטחי נכסים וסיווגם לצורכי ארנונה במחנות צה"ל
קבלת הצעות לתפעול "מיזם עמק הבוסתנים" (עמק קוניטרה)
קול קורא
לשכה 02.05.19 להורדה - קבלת הצעות לתפעול "מיזם עמק הבוסתנים" (עמק קוניטרה)
הפעלת מעון יום ביישוב אליעד
מכרז פומבי מס' 22/2019
לשכה 02.05.19 להורדה - הפעלת מעון יום ביישוב אליעד
מתן שירותי עבודות חשמל לאוטובוסים
מכרז פומבי מס' 25/2019
- הארכה
לשכה 02.05.19 להורדה - מתן שירותי עבודות חשמל לאוטובוסים
ביצוע עבודות שיקום תשתיות אלרום
מכרז פומבי מס' 23/2019
לשכה 02.05.19 להורדה - ביצוע עבודות שיקום תשתיות אלרום
ביצוע עבודות שיקום תשתיות בני יהודה
מכרז פומבי מס' 24/2019
לשכה 01.04.19 להורדה - ביצוע עבודות שיקום תשתיות בני יהודה
הצעות למתן שירותים מקצועיים לעדכון והתאמת חיובי ארנונה בגין מחנות צה"ל ומתקנים בטחוניים אחרים בתחומי המועצה
מכרז פומבי מס' 17/2019 - עדכון
לשכה 01.04.19 להורדה - הצעות למתן שירותים מקצועיים לעדכון והתאמת חיובי ארנונה בגין מחנות צה"ל ומתקנים בטחוניים אחרים בתחומי המועצה
ביצוע עבודות בטיחות בית המועצה
מכרז פומבי מס' 20/2019
לשכה 28.03.19 להורדה - ביצוע עבודות בטיחות בית המועצה
ביצוע עבודות שיקום כביש גישה לבי"ס ברנקו וייס רמות
מכרז פומבי מס' 18/2019
לשכה 28.03.19 להורדה - ביצוע עבודות שיקום כביש גישה לבי"ס ברנקו וייס רמות
הצעות למתן שירותים מקצועיים לעדכון והתאמת חיובי ארנונה בגין מחנות צה"ל ומתקנים בטחוניים אחרים בתחומי המועצה
מכרז פומבי מס' 17/2019 - עדכון
לשכה 20.02.19 להורדה - הצעות למתן שירותים מקצועיים לעדכון והתאמת חיובי ארנונה בגין מחנות צה"ל ומתקנים בטחוניים אחרים בתחומי המועצה
הצעות לביטוח כלי רכב ו- צ.מ.ה. לשנת 2019/2020
מכרז פומבי מס' 19/2019
לשכה 20.02.19 להורדה - הצעות לביטוח כלי רכב ו- צ.מ.ה. לשנת 2019/2020
ריסוס עשבי בר ביישובי המועצה - עדכון
מכרז פומבי מס' 10/2019
 
לשכה 07.03.19 להורדה - ריסוס עשבי בר ביישובי המועצה - עדכון
הצעות לביצוע עבודות שיקום תאורת בטחון בישובים: מרום גולן, מבוא חמה, אפיק, נאות גולן, חספין ונטור
מכרז פומבי מס' 3/2019
לשכה 20.02.19 להורדה - הצעות לביצוע עבודות שיקום תאורת בטחון בישובים: מרום גולן, מבוא חמה, אפיק, נאות גולן, חספין ונטור
הצעות למתן שירותים מקצועיים לעדכון והתאמת חיובי ארנונה בגין מחנות צה"ל ומתקנים בטחוניים אחרים בתחומי המועצה
מכרז פומבי מס' 17/2019
לשכה 20.02.19 להורדה - הצעות למתן שירותים מקצועיים לעדכון והתאמת חיובי ארנונה בגין מחנות צה"ל ומתקנים בטחוניים אחרים בתחומי המועצה
הצעות לקבלת שירותי משאית עם מנוף הרמה לפינוי גזם ופסולת גרוטאות
מכרז פומבי מס' 16/2019
לשכה 20.02.19 להורדה - הצעות לקבלת שירותי משאית עם מנוף הרמה לפינוי גזם ופסולת גרוטאות
הצעות למתן שירותי בדיקה, טיפול וייעוץ בעניין חלף היטל השבחה
מכרז פומבי מס' 15/2019
לשכה 20.02.19 להורדה - הצעות למתן שירותי בדיקה, טיפול וייעוץ בעניין חלף היטל השבחה
הצעות לביצוע עבודות פינוי פסולת בתחומי המועצה
מכרז פומבי מס' 12/2019
לשכה 20.02.19 להורדה - הצעות לביצוע עבודות פינוי פסולת בתחומי המועצה
ריכוז מכרזים
 
 
לשכה 14.02.19 להורדה - ריכוז מכרזים
פניה למתן שירותי טיפולים בתחום ילדים, נוער והורים באגף יעוץ וטיפול
מכרז פומבי מס' 2/2019
 
לשכה 01.02.19 להורדה - פניה למתן שירותי טיפולים בתחום ילדים, נוער והורים באגף יעוץ וטיפול
רכישת רכב
מכרז פומבי מס' 14/2019
 
לשכה 14.02.19 להורדה - רכישת רכב
מתן שירותי ייעוץ בנושאי הנדסת תנועה ותחבורה
מכרז פומבי מס' 13/2019
 
לשכה 14.02.19 להורדה - מתן שירותי ייעוץ בנושאי הנדסת תנועה ותחבורה
מתן שירותי עבודות מיזוג אויר לאוטובוסים
מכרז פומבי מס' 11/2019
 
לשכה 14.02.19 להורדה - מתן שירותי עבודות מיזוג אויר לאוטובוסים
ריסוס עשבי בר ביישובי המועצה
מכרז פומבי מס' 10/2019
 
לשכה 14.02.19 להורדה - ריסוס עשבי בר ביישובי המועצה
מכירת רכבים
 
 
לשכה 31.01.19 להורדה - מכירת רכבים
מתן שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לאוטובוסים
מכרז פומבי מס' 9/2019
 
לשכה 31.01.19 להורדה - מתן שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לאוטובוסים
מתן שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרכבי המועצה
מכרז פומבי מס' 8/2019
 
לשכה 31.01.19 להורדה - מתן שירותי תיקון תקרים והחלפת צמיגים לרכבי המועצה
הזמנה לקבלת הצעות לאספקת שירותים כימיים ניידים
מכרז פומבי מס' 7/2019
 
לשכה 24.01.19 להורדה - הזמנה לקבלת הצעות לאספקת שירותים כימיים ניידים
שיפוץ ו/או תחזוקה של מתקני משחק
מכרז פומבי מס' 4/2019
 
לשכה 24.01.19 להורדה - שיפוץ ו/או תחזוקה של מתקני משחק
סקר מראה לבקר 2019
מכרז פומבי מס' 6/2019
 
לשכה 24.01.19 להורדה - סקר מראה לבקר 2019
שירותי הדרכה אזורית בתחום מזיקי פרי
מכרז פומבי מס' 5/2019
 
לשכה 24.01.19 להורדה - שירותי הדרכה אזורית בתחום מזיקי פרי
קבלת הצעות להקמת והפעלה של מיזם מסחר ותיירות במתחם צומת ווסט- פרטי ההליך
 
 
החברה הכלכלית 09.01.19 להורדה - קבלת הצעות להקמת והפעלה של מיזם מסחר ותיירות במתחם צומת ווסט- פרטי ההליך
"קול קורא" לקבלת הצעות להקמת והפעלה של מיזם מסחר ותיירות מגרש 501 במתחם צומת ווסט
 
 
החברה הכלכלית 09.01.19 להורדה - "קול קורא" לקבלת הצעות להקמת והפעלה של מיזם מסחר ותיירות מגרש 501 במתחם צומת ווסט