מכרזים

מכרזים פעילים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
מכירת רכב ניסן וינר

מועצה אזורית גולן
מכירת רכב ניסן וינר
תאריך אחרון להגשה: 24/10/2021

 

תפעול וסביבה 07.10.21 להורדה - מכירת רכב ניסן וינר
בשל לקבל מידע על המכרזים הסגורים יש לפנות למחלקת רכש ומכרזים מועצה אזורית גולן