קולחי גולן

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
טופס בקשה להיתר -קולחי גולן קולחי גולן 19.02.23 להורדה - טופס בקשה להיתר -קולחי גולן
מאגר גולני
חברת קולחי הגולן בע"מ הוקמה על פי החלטת מליאת המועצה האזורית גולן ובאישור משרד הפנים על מנת לשמש גורם מקצועי ויעיל לטיפול בהקמה, תפעול ותחזוקת מפעל הטיפול בשפכים ובקולחים בגולן.
 
הגולן נמצא באגן היקוות הכינרת ולכן הוא מוגדר כאזור בעל רגישות גבוהה ביותר לזיהום.   הקמת מערכת ביוב וטיפול מקצועי ויעיל בשפכים מהווים תנאי הכרחי לשמירת איכות הסביבה בה אנו חיים והינה חיונית בראייה הכוללת לצורך הגדלת האוכלוסייה בגולן והפיכתו לפארק התיירות של מדינת ישראל.
 
יישומה של תכנית האב לביוב תאפשר קליטת האוכלוסייה הצפויה ביישובי המועצה (כאשר תחזית היקף האוכלוסייה ביישובי המועצה לשנת 2020 עומדת על 25,000 נפש וכמות השפכים מוערכת בכ-5 מיליון מ"ק כולל תיירות) וכן תאפשר טיפול בשפכים בהתאם לדרישות החוק, פיתוח ענף הרפת לחלב, פיתוח התיירות והשבת הקולחים לשימוש חוזר בחקלאות.
 
לצורך ייעול הקמת מערכת הביוב וביצועה באופן המקצועי ביותר שניתן פעלה המועצה להקמת חברת קולחי הגולן אשר יפעל ללא כוונת רווח (מלכ"ר) בהקמת מערכת הביוב בתחום המועצה בלבד. החברה תפעל בשיתוף גופים ממשלתיים נוספים כגון המנהל לפיתוח תשתיות ביוב, מנהל הכינרת, משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה ועוד.
 

תחומי אחריות החברה


הקמה ואחזקה
הקמה ואחזקה מערכות הולכת ביוב
הקמה ואחזקה מכוני טיפול בשפכים
אחזקת מערכות מים חספין, בני יהודה, מצוק עורבים

תכנון ובניה
בדיקת תוכניות בנוי פרטי וציבורי
שילוב בצוותי תכנון תוכניות מתאר

החלת כללי השפכים על עסק
ניטור שפכים
תנאים לרישוי עסקים

אחזקת מערכות מים
חספין
בני יהודה
קלע אלון
נוי ציבורי
מוסדות ציבור

מערכות הולכה ביוב
- אחזקת תחנות שאיבה – 30
- אחזקת מערכת הולכה בישובים ומחוץ לישובים – 350 ק"מ