חזון ותחומי פעילות

חזון

חזון

היחידה הסביבתית פועלת לשמירה על הסביבה וליישום חזון "גולן ירוק". עיקר ייעודה של היחידה הסביבתית בהטמעת תרבות של קיימות בגולן ובקידום איכות הסביבה בתחומי החינוך וההסברה, הפרדת פסולת ומחזור, פתרונות למחזור פסולת חקלאית, פינוי מפגעי איכות סביבה, איתור מפגעים ועוד.

למידע נוסף על חזון

תחומי הפעילות

תחומי הפעילות
  1. היחידה מפעילה ומממנת תכניות חינוכיות בבתי הספר מכיתות א'-י"ב הכוללות חינוך לערכי הקיימות  שמירת טבע ומחזור. התכניות מלוות בסיורים עבודות חקר ופעילויות חוויתיות אחרות.
  2. היחידה אחראית על איכות הסביבה בגולן ביון היתר באיכות האוויר, המים, האדמה והמגוון הביולוגי כדוגמת צמחים ובעלי חיים.
למידע נוסף על תחומי הפעילות