הודעות ועדכונים היחידה הסביבתית

קול קורא למעוניינים למימון מיזמים מוכווני אקלים

לוגו גולן ירוק
ההגשה עד : 22.3.2023 . נוסח מלא לעיון כאן