פיתוח ופרוייקטים

הגידול המבורך באוכלוסיית הגולן ותכניות הקליטה לשנים הבאות מצריך מהמועצה היערכות ופיתוח נרחב בתחומים שונים: בינוי מוסדות חינוך, ספורט ותרבות, גני משחקים, תשתיות ביישובים ובאזור, מרכיבי ביטחון, ובמקביל פיתוח כלכלי, חקלאי ותיירותי.
 
להלן עדכונים על פרויקטים בביצוע ובתכנון: