לשכת ראש המועצה וסגנו

הדרך לגולן
מועצה אזורית גולן פועלת לקידום ולפיתוח הגולן לרווחת התושבים והמטיילים, תוך שמירה על ערכי הטבע, הנוף והמורשת בהם התברך האזור.
 
כמועצה מובילה ויוזמת אנו לוקחים אחריות על עיצוב פני הגולן ובניית הקהילה, תוך קליטת בני ובנות הגולן ומשפחות חדשות להרחבות הקהילתיות ולנחלות חקלאיות ביישובי המועצה. מטרתנו היא מימוש הפוטנציאל הטמון באזור, לפיתוח הכלכלה והחברה, יצירת שותפות עם מועצות שכנות והשפעה על עיצוב פניה של החברה בישראל.
 
על בסיס הנכסים הטבעיים של הגולן וההון האנושי האיכותי אנו שוקדים על פיתוח חקלאות עתירת ידע, מחקר ואקדמיה, תיירות מגוונת ויצירת תשתית להגדלת מקומות תעסוקה איכותיים.
 
נדבך משמעותי בפעילות המועצה הוא קידום החינוך הפורמלי והקהילתי, ופיתוח פדגוגיה חדשנית וסביבת למידה איכותית, מתקדמת, מכילה וערכית.
 
בהתאם למציאות המשתנה אנו מגבשים תכניות אסטרטגיות מחוללות שינוי וכלים מתאימים בתחומים אשר מהווים מנועי צמיחה למגוון תחומי החיים בגולן.
 
חיים רוקח, ראש המועצה