2019

פרוטוקולים של ועדת השלושה - 2019

פרוטוקול מיום 20.01.19

ועדת יועצים - 2019