מאגר יועצים

טפסים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים לשכה 27.05.21 להורדה - טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים

פרוטוקולים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
החלטה על הכללה במאגר היועצים של מוא"ז גולן - ברבר אדריכלים
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 21/01/2023
הנדסה 24.01.23 להורדה - החלטה על הכללה במאגר היועצים של מוא"ז גולן - ברבר אדריכלים
החלטה על התקשרות - אדריכל תב"ע אלוני הבשן
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 21/01/2023
הנדסה 24.01.23 להורדה - החלטה על התקשרות - אדריכל תב"ע אלוני הבשן
החלטה על התקשרות - אדריכל תב"ע קדמת צבי
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 21/01/2023
הנדסה 24.01.23 להורדה - החלטה על התקשרות - אדריכל תב"ע קדמת צבי
החלטה על התקשרות - יועץ נוף - אבני איתן
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 21/01/2023
הנדסה 24.01.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ נוף - אבני איתן
החלטה על התקשרות - יועץ מים וביוב - אבני איתן
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 21/01/2023
הנדסה 24.01.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ מים וביוב - אבני איתן
החלטה על התקשרות - יועץ תקשורת
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/12/2022

 

לשכה 17.01.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ תקשורת
החלטה על התקשרות - יועץ גיאוטכני לתשתיות הרחבה בנטור
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 12.01.2023

 

הנדסה 16.01.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ גיאוטכני לתשתיות הרחבה בנטור
החלטה על התקשרות - יועץ נוף לתשתיות הרחבה בנטור
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 12.01.2023

 

הנדסה 16.01.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ נוף לתשתיות הרחבה בנטור
החלטה על התקשרות - יועץ כבישים לתשתיות הרחבה בנטור
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 12.01.2023

 

הנדסה 16.01.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ כבישים לתשתיות הרחבה בנטור
החלטה על התקשרות - יועץ מים וביוב לתשתיות הרחבה בנטור
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 12.01.2023

 

הנדסה 16.01.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ מים וביוב לתשתיות הרחבה בנטור
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
* ניתן לעיין במסמכים החתומים במשרדי המועצה