מאגר יועצים

פרוטוקולים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תאום תכנון הסדרת שביל גישה וחניה למרכז אורטל
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 28/02/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 28.02.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תאום תכנון הסדרת שביל גישה וחניה למרכז אורטל
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ קונסטרוקטיבי לצורך אישור יציבות מבנה באתר פסולת צנובר
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 28/02/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 28.02.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת ייעוץ קונסטרוקטיבי לצורך אישור יציבות מבנה באתר פסולת צנובר
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ גיאוטכני לצורך ייעוץ עבור שביל אופניים נתור יונתן אניעם
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 03/02/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 03.02.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ גיאוטכני לצורך ייעוץ עבור שביל אופניים נתור יונתן אניעם
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ נגישות עבור הסדרת שביל גישה למרכז בישוב אורטל
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 24/01/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 24.01.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ נגישות עבור הסדרת שביל גישה למרכז בישוב אורטל
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת יעוץ בטיחות עבור הסדרת שביל גישה למרכז בישוב אורטל
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 24/01/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 24.01.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת יעוץ בטיחות עבור הסדרת שביל גישה למרכז בישוב אורטל
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ תאורה עבור הסדרת שביל גישה למרכז הישוב אורטל
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 24/01/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 24.01.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ תאורה עבור הסדרת שביל גישה למרכז הישוב אורטל
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ כבישים וניקוז למטרת תכנון הסדרת גישה מרכז בישוב אורטל
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 24/01/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 24.01.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ כבישים וניקוז למטרת תכנון הסדרת גישה מרכז בישוב אורטל
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת הכנת תכנית להצרחת שטחים בי"ס מעיינות
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 20/01/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 20.01.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת הכנת תכנית להצרחת שטחים בי"ס מעיינות
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת פיקוח על עבודות תאורת בטחון בישוב שעל
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 12/01/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 12.01.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת פיקוח על עבודות תאורת בטחון בישוב שעל
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תאום תכנון שביל אופניים נטור יונתן אניעם
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 20/01/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 20.01.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תאום תכנון שביל אופניים נטור יונתן אניעם
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>