מאגר יועצים

טפסים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים לשכה 27.05.21 להורדה - טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים

פרוטוקולים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
החלטה על התקשרות - יועץ תכנוני להקמת גן ילדים במושב יונתן
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 21/05/2023
הנדסה 22.05.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ תכנוני להקמת גן ילדים במושב יונתן
החלטה על התקשרות - יועץ ניהול פרויקטים חקלאיים
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 09/05/2023
הנדסה 04.05.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ ניהול פרויקטים חקלאיים
החלטה על התקשרות - יועץ לבחינת הקמת ימייה סמוך לחוף כינר
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 02/05/2023
הנדסה 04.05.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ לבחינת הקמת ימייה סמוך לחוף כינר
החלטה על התקשרות - פיקוח ותכנון הקמת מקווה טהרה בשעל
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 02/05/2023
הנדסה 04.05.23 להורדה - החלטה על התקשרות - פיקוח ותכנון הקמת מקווה טהרה בשעל
החלטה על התקשרות - יועץ גיאוטכני להקמת מקווה טהרה בשעל
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 16/04/2023
הנדסה 17.04.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ גיאוטכני להקמת מקווה טהרה בשעל
החלטה על התקשרות - אדריכל תכנון האב חקלאי באבני איתן
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 23/03/2023
הנדסה 08.03.23 להורדה - החלטה על התקשרות - אדריכל תכנון האב חקלאי באבני איתן
החלטה על התקשרות - אדריכל
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 08/03/2023
הנדסה 08.03.23 להורדה - החלטה על התקשרות - אדריכל
החלטה על התקשרות - מודד תכנון תב"ע מעלה גמלא
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 08/03/2023
הנדסה 12.03.23 להורדה - החלטה על התקשרות - מודד תכנון תב"ע מעלה גמלא
החלטה על התקשרות - יועץ נוף לשינוי יעוד קרקע בבני יהודה
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 08/03/2023
הנדסה 12.03.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ נוף לשינוי יעוד קרקע בבני יהודה
החלטה על התקשרות - יועץ כבישים לשינוי יעוד קרקע בבני יהודה
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 08/03/2023
הנדסה 12.03.23 להורדה - החלטה על התקשרות - יועץ כבישים לשינוי יעוד קרקע בבני יהודה
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
* ניתן לעיין במסמכים החתומים במשרדי המועצה