מאגר יועצים

טפסים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים לשכה 27.05.21 להורדה - טופס הגשת מועמדות להצטרף לרשימת היועצים

פרוטוקולים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
פרוטוקול וועדת יועצים- החלטה על התקשרות 06092022
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 07.08.22
הנדסה 11.08.22 להורדה - פרוטוקול וועדת יועצים- החלטה על התקשרות 06092022
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת מכרז למבנה מכולות בשטח המועצה
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 07.08.22
הנדסה 11.08.22 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת מכרז למבנה מכולות בשטח המועצה
החלטה על התקשרות החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון להיתר ומפורט של העתקת מכלאת בקר
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 21.06.2022

 

לשכה 21.06.22 להורדה - החלטה על התקשרות החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון להיתר ומפורט של העתקת מכלאת בקר
וועדת השלושה אספקת ריהוט מכרז 17/21
פרוטוקול ועדת השלושה מיום 31.05.22

 

לשכה 02.06.22 להורדה - וועדת השלושה אספקת ריהוט מכרז 17/21
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ תנועה
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 01.05.22

 

הנדסה 02.06.22 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ תנועה
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לביצוע מדידה למדידת שטח מבנה המועצה
פרוטוקול ועדת יועצים מיום 26.05.22

 

הנדסה 16.02.22 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לביצוע מדידה למדידת שטח מבנה המועצה
החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון תאורת תקשורת וחשמל לכבישי גישה מנחת פיק

הועדה החליטה לאשר את הצעתו של איי.טי.אס הנדסה וייעוץ בע"מ.

הנדסה 11.05.22 להורדה - החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון תאורת תקשורת וחשמל לכבישי גישה מנחת פיק
החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון לכביש גישה מנחת פיק

הועדה החליטה לאשר את הצעתו טליסמן הנדסה בע"מ.

הנדסה 11.05.22 להורדה - החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ לתכנון לכביש גישה מנחת פיק
החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת פרוגרמה ותב"ע לרה תכנון והצרחת שטחים באבני איתן

הועדה החליטה לאשר את הצעתו של א.ג. אייזן אדריכלים ובוני ערים בע"מ חרף היותה הצעה יחידה.

הנדסה 11.05.22 להורדה - החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת פרוגרמה ותב"ע לרה תכנון והצרחת שטחים באבני איתן
החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ תנועה

במסגרת נוהל היועצים לתכנון תב"ע לכביש עוקף בני יהודה, התבקשו המציעים להעביר הצעה לייעוץ כבישים כולל ערכיה והגשת התוכנית לרשויות

הנדסה 01.05.22 להורדה - החלטה על ביטול נוהל התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ תנועה
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>
* ניתן לעיין במסמכים החתומים במשרדי המועצה