מאגר יועצים

פרוטוקולים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת מדידה במחנה חומה
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 02/05/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 02.05.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת מדידה במחנה חומה
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון גן ילדים חינוך מיוחד
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 02/05/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 02.05.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תכנון גן ילדים חינוך מיוחד
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת מדידה גן חינוך מיוחד נטור
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 02/05/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 02.05.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת מדידה גן חינוך מיוחד נטור
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תאום תכנון בישוב כנף
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 02/05/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 02.05.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת תאום תכנון בישוב כנף
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת מדידה לניקוז בישוב רמת מגשימים
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 02/05/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 02.05.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ למטרת מדידה לניקוז בישוב רמת מגשימים
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ נוף לצורך תכנון מפרט תשתיות ליחידת דיור הרחבה מושב כנף
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/04/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 11.04.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ נוף לצורך תכנון מפרט תשתיות ליחידת דיור הרחבה מושב כנף
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ נגישות לצורך תכנון מפרט תשתיות ליחידת דיור הרחבה מושב כנף
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/04/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 11.04.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ נגישות לצורך תכנון מפרט תשתיות ליחידת דיור הרחבה מושב כנף
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם מודד לצורך תכנון מפרט תשתיות ליחידת דיור הרחבה מושב כנף
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/04/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 11.04.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם מודד לצורך תכנון מפרט תשתיות ליחידת דיור הרחבה מושב כנף
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ מים וביוב לצורך תכנון מפרט תשתיות ליחידת דיור הרחבה מושב כנף
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/04/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 11.04.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ מים וביוב לצורך תכנון מפרט תשתיות ליחידת דיור הרחבה מושב כנף
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ כבישים ותנועה לצורך תכנון מפרט תשתיות ליחידת דיור הרחבה מושב כנף
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 11/04/2021

החלטה על התקשרות

לשכה 11.04.21 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ כבישים ותנועה לצורך תכנון מפרט תשתיות ליחידת דיור הרחבה מושב כנף
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | > | >>