מאגר יועצים

פרוטוקולים ועדת יועצים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ ביסוס תכנון מפורט גבעת יואב 26 יח"ד
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 1/10/2020

החלטה על התקשרות

לשכה 01.10.20 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ ביסוס תכנון מפורט גבעת יואב 26 יח"ד
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת היתר בניה לשילוט אזור תעשיה בני יהודה ולתכנון שלד הקונסטרוקטיבי לשלט
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 1/10/2020

החלטה על התקשרות

לשכה 01.10.20 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ להכנת היתר בניה לשילוט אזור תעשיה בני יהודה ולתכנון שלד הקונסטרוקטיבי לשלט
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ נגישות לתכנון מפורט גבעת יואב 26 יח"ד
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 1/10/2020

החלטה על התקשרות

לשכה 01.10.20 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם יועץ נגישות לתכנון מפורט גבעת יואב 26 יח"ד
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם מודד לביצוע מדידה למגורונים באפיק
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 1/10/2020

החלטה על התקשרות

לשכה 01.10.20 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם מודד לביצוע מדידה למגורונים באפיק
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם מודד לביצוע מדידה למגורונים במבוא חמה
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 1/10/2020

החלטה על התקשרות

לשכה 01.10.20 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם מודד לביצוע מדידה למגורונים במבוא חמה
החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם מודד תכנון מפורט גבעת יואב 26 יח"ד
 

פרוטוקול ועדת יועצים מיום 1/10/2020

החלטה על התקשרות

לשכה 01.10.20 להורדה - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז עם מודד תכנון מפורט גבעת יואב 26 יח"ד