אגף בטחון וחירום

מחלקת ביטחון במועצה אזורית גולן, אחראית על תכלול נושאי הביטחון, ההצלה והחירום במועצה אזורית גולן, ומהווה גורם מקצועי המקשר ומתאם את פעולות המועצה למול גורמי הביטחון האזוריים והארציים.
 
תחומי אחריות:
אחראי על הביטחון השוטף ביישובים, הכנתם הפיזית לחירום, בדגש על שותפות באימון הרבש"צים, כוח לוחם יישובי וצח"י, אחזקה ושדרוג מרכיבי הביטחון, הערכות למניעת שריפות ביישובים.
אחראי על ריכוז תחום הביטחון, האבטחה והכנה לחירום במוסדות החינוך, אימון הצוותים החינוכיים ורכש ציוד חירום. מרכז ומטפל בשיתוף מג"ב והמשטרה בגניבות חקלאיות ואירועים פליליים במרחב המועצה.
אחראי להפעלת חפ"ק מועצה באירועי חירום, אחזקה, שימור ורכש ציוד למחסני החירום של המועצה, ריכוז ותיאום אימוני צה"ל בגולן.
אחראי על תפעול וניהול מוקד המועצה.