מחלקת רישוי עסקים

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
בקשה לפתיחה \ חידוש רשיון עסק - מקוון רישוי עסקים 16.04.23
טופס בקשה להפעלת דוכן מזון רישוי עסקים 10.11.20 להורדה - טופס בקשה להפעלת דוכן מזון
טופס בקשה לעיסוק ברוכלות - מקוון רישוי עסקים 16.04.23
טופס בקשה עקרונית לקיום אירוע רישוי עסקים 03.11.20 להורדה - טופס בקשה עקרונית לקיום אירוע
טופס השגה רישוי עסקים 03.11.20 להורדה - טופס השגה
למידה מקוונת בתחום רשיון עקים לבתי אוכל רישוי עסקים 20.11.22
מערכת ממוחשבת (בוט) ללימוד תחום רישוי העסקים רישוי עסקים 20.11.22
רשימת דרישות להפעלת קייטנה - קיץ 2023 רישוי עסקים 27.04.23 להורדה - רשימת דרישות להפעלת קייטנה - קיץ 2023
רשימת הנחיות ודרישות להפעלת בריכות שחיה- אביב/קיץ 2023 רישוי עסקים 27.04.23 להורדה - רשימת הנחיות ודרישות להפעלת בריכות שחיה- אביב/קיץ 2023
רשימת הנחיות והכנות לעונת הקטיף העצמי - אביב/קיץ 2023 רישוי עסקים 27.04.23 להורדה - רשימת הנחיות והכנות לעונת הקטיף העצמי - אביב/קיץ 2023