מחלקת רישוי עסקים

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
בקשה לפתיחה \ חידוש רשיון עסק רישוי עסקים 03.11.20
טופס בקשה להפעלת דוכן מזון רישוי עסקים 10.11.20 להורדה - טופס בקשה להפעלת דוכן מזון
טופס בקשה עקרונית לקיום אירוע רישוי עסקים 03.11.20 להורדה - טופס בקשה עקרונית לקיום אירוע
טופס השגה רישוי עסקים 03.11.20 להורדה - טופס השגה