מחלקת רישוי עסקים

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
בקשה לפתיחה \ חידוש רשיון עסק רישוי עסקים 03.11.20
טופס אישור אירוע תחת כיפת השמיים רישוי עסקים 10.11.20 להורדה - טופס אישור אירוע תחת כיפת השמיים
טופס בדיקת נגישות לעסקים קטנים רישוי עסקים 03.11.20 להורדה - טופס בדיקת נגישות לעסקים קטנים
טופס בקשה להפעלת דוכן מזון רישוי עסקים 10.11.20 להורדה - טופס בקשה להפעלת דוכן מזון
טופס בקשה עקרונית לקיום אירוע רישוי עסקים 03.11.20 להורדה - טופס בקשה עקרונית לקיום אירוע
טופס השגה רישוי עסקים 03.11.20 להורדה - טופס השגה
טופס עבור מתקנים הנדסיים שיבנו באתר האירוע רישוי עסקים 10.11.20 להורדה - טופס עבור מתקנים הנדסיים שיבנו באתר האירוע
מינוים נדרשים לאירוע המוני רישוי עסקים 10.11.20 להורדה - מינוים נדרשים לאירוע המוני
מפרט לבדיקת בטיחות באירוע המוני רישוי עסקים 10.11.20 להורדה - מפרט לבדיקת בטיחות באירוע המוני