מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם פעילים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
נציג/ת ציבור - הארכה
כהונה כנציג וועדת בחינה הבוחרת במעמד וועדת הבחינה את המועמד המתאים לתפקיד במכרזי כח אדם
ברשות המקומית.
 
הצעות לתפקיד
משאבי אנוש 24.06.21 להורדה - נציג/ת ציבור - הארכה
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)- הארכה
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית
העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
 
הצעות לתפקיד
משאבי אנוש 24.06.21 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)- הארכה
סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת פרטני/ת/ רפואי) מספר משרות - הארכה
סיוע להתפתחות עצמאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
 
הצעות לתפקיד
משאבי אנוש 10.06.21 להורדה - סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת פרטני/ת/ רפואי) מספר משרות - הארכה
מנהל/ת מוקד (עירוני) המועצה מ"מ החלפה לחל"ד - 3 חודשים ועד שנה ולא יותר לפי המוקדם מביניהם - הארכה
ניהול המוקד העירוני, ככלי ניהולי בידי הנהלת הרשות, האמון על מתן מידע ומענה ישיר לפניות התושבים.
הצעות לתפקיד
משאבי אנוש 15.07.21 להורדה - מנהל/ת מוקד (עירוני) המועצה מ"מ החלפה לחל"ד - 3 חודשים ועד שנה ולא יותר לפי המוקדם מביניהם - הארכה
מלווה בהסעה מספר משרות (בהתאם לתקנים פנויים ומאושרים) הארכה
סיוע של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לעלות לרכב ההסעה ולרדת ממנו ולהשגיח עליו בעת ההסעה כפי
שיונחה ע"י הגורמים המקצועיים.
 
הצעות לתפקיד
משאבי אנוש 22.07.21 להורדה - מלווה בהסעה מספר משרות (בהתאם לתקנים פנויים ומאושרים) הארכה
סייע/ת לכיתה חינוך מיוחד (בהתאם לאישור משה"ח)
סיוע לפעילות הכיתתית תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בחינוך מיוחד.
סיוע זה בכפוף לתוכנית העבודה של הכיתה ולתוכנית לימודית אישית המותאמת ליכולתו של כל
ילד/תלמיד ולמגבלותיו בכפוף למדיניות משרד החינוך והנחיותיו.
 
מכרז כ"א פנימי חיצוני - 14-2021
משאבי אנוש 29.07.21 להורדה - סייע/ת לכיתה חינוך מיוחד (בהתאם לאישור משה"ח)
מנהל/ת אשכול באגף קהילה
גיבוש, התווית וביצוע מדיניות אגף קהילה והמחלקה לפיתוח קהילתי.
 
מכרז כ"א חיצוני 13-2021
משאבי אנוש 29.07.21 להורדה - מנהל/ת אשכול באגף קהילה

מכרזי כח אדם סגורים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
נציג/ת ציבור הארכה
כהונה כנציג וועדת בחינה הבוחרת במעמד וועדת הבחינה את המועמד המתאים לתפקיד במכרזי כח אדם ברשות המקומית.
משאבי אנוש 21.07.21 להורדה - נציג/ת ציבור הארכה
מנהל/ת מוקד (עירוני) המועצה מ"מ החלפה לחל"ד - 3 חודשים ועד שנה ולא יותר לפי המוקדם מביניהם
ניהול המוקד העירוני, ככלי ניהולי בידי הנהלת הרשות, האמון על מתן מידע ומענה ישיר לפניות התושבים.
משאבי אנוש 21.07.21 להורדה - מנהל/ת מוקד (עירוני) המועצה מ"מ החלפה לחל"ד - 3 חודשים ועד שנה ולא יותר לפי המוקדם מביניהם
מלווה בהסעה מספר משרות (בהתאם לתקנים פנויים ומאושרים)
סיוע של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לעלות לרכב ההסעה ולרדת ממנו ולהשגיח עליו בעת ההסעה כפי שיונחה ע"י הגורמים המקצועיים.
משאבי אנוש 21.07.21 להורדה - מלווה בהסעה מספר משרות (בהתאם לתקנים פנויים ומאושרים)
קצינ/ת ביקור סדיר
עובד/ת רשות מקומית ששר החינוך הסמיכו לעניין זה, שתפקידו הבטחת החלת חוק לימוד חובה והתמדת התלמידים במוסדות החינוך במשך 15 שנות לימוד.
משאבי אנוש 21.07.21 להורדה - קצינ/ת ביקור סדיר
סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת פרטני/ת/ רפואי) מספר משרות
סיוע להתפתחות עצמאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
משאבי אנוש 21.07.21 להורדה - סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת פרטני/ת/ רפואי) מספר משרות
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
משאבי אנוש 21.07.21 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)
פסיכולוג/ית חינוכי/ת- 2 תקנים: 130% משרה (החלפה לחל"ד ל- 3 חודשים ועד שנה ולא יותר) ועוד תקן קבוע של - 50% משרה פסיכולוג/ית חינוכי/ת
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך לילדים, למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחירום.  מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות החינוך הרגיל והחינוך המיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון הן בשגרה והן בחרום.
משאבי אנוש 21.07.21 להורדה - פסיכולוג/ית חינוכי/ת- 2 תקנים: 130% משרה (החלפה לחל"ד ל- 3 חודשים ועד שנה ולא יותר) ועוד תקן קבוע של - 50% משרה פסיכולוג/ית חינוכי/ת
נציג/ת ציבור הארכה
כהונה כנציג וועדת בחינה הבוחרת במעמד וועדת הבחינה את המועמד המתאים לתפקיד במכרזי כח אדם ברשות המקומית.
הקול קורא לאיתור נציגי ציבור
משאבי אנוש 15.07.21 להורדה - נציג/ת ציבור הארכה
מנהל/ת מוקד (עירוני() המועצה מ"מ החלפה לחל"ד - 3 חודשים ועד שנה ולא יותר לפי המוקדם מביניהם
ניהול המוקד העירוני, ככלי ניהולי בידי הנהלת הרשות, האמון על מתן מידע ומענה ישיר לפניות התושבים.
הצעות לתפקיד
משאבי אנוש 15.07.21 להורדה - מנהל/ת מוקד (עירוני() המועצה מ"מ החלפה לחל"ד - 3 חודשים ועד שנה ולא יותר לפי המוקדם מביניהם
נציג/ת ציבור - הארכה
כהונה כנציג וועדת בחינה הבוחרת במעמד וועדת הבחינה את המועמד המתאים לתפקיד במכרזי כח אדם ברשות המקומית
הקול קורא לאיתור נציגי ציבור (בין 4-2 עפ"י צרכי המערכת)
משאבי אנוש 24.06.21 להורדה - נציג/ת ציבור - הארכה
<< | < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > | >>