מכרזי כח אדם

מכרזי כח אדם פעילים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
עו"ס מלווה צעירים וצעירות במצבי סיכון במסגרת תכנית יתד
בניית קשר משמעותי, מפתח ומקדם עם צעירים במצבי סיכון, תמיכה בהם וליווי שלהם במעבר מבגרות צעירה לבגרות עצמאית ומיטבית עבורם, מתוך הבנת המשימות ההתפתחותיות שבפניהם, הכרה במצבי טראומה ומצבי שוליות חברתית ותוך הבנה ורגישות מגדרית ותרבותית.
 
מכרז כ"א פנימי/ חיצוני - 2021 -22
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - עו"ס מלווה צעירים וצעירות במצבי סיכון במסגרת תכנית יתד
רכז/ת תחום קליטה, אקלום ורילוקיישן במחלקת קליטה אגף קהילה
פיתוח, הובלה וקידום היבטים קהילתיים של תחום הקליטה והאקלום ברמת המחלקה, המועצה, הגולן והישובים...
 
מכרז כ"א פנימי/ חיצוני - 2021 -20
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - רכז/ת תחום קליטה, אקלום ורילוקיישן במחלקת קליטה אגף קהילה
רכז/ת חינוך סביבתי
ריכוז תחום החינוך הסביבתי ברשות..
 
מכרז כ"א פנימי/ חיצוני - 2021 -19
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - רכז/ת חינוך סביבתי
מנהל/ת מתחם בית ספר אביטל (מ"מ זמני לתקופה של - 3 חודשים ולא יותר משנה)
גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום עליו מופקד/ת המנהל/ת.
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - מנהל/ת מתחם בית ספר אביטל (מ"מ זמני לתקופה של - 3 חודשים ולא יותר משנה)
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)
סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת פרטני/ת/ רפואי) מספר משרות
סיוע להתפתחות עצמאותם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים
משאבי אנוש 07.10.21 להורדה - סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת פרטני/ת/ רפואי) מספר משרות

מכרזי כח אדם סגורים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
נאמני קורונה בבתי ספר היסודיים (מספר משרות זמניות)
יסייע למנהל בית הספר בניהול "אורחות חיים", קיום הנחיות הבריאות ופעולות בדיקות הדיגום ע"מ לעצור את שרשרת ההדבקה, ככל הניתן, בקרב התלמידים וצוותי החינוך בבית הספר.
משאבי אנוש 14.09.21 להורדה - נאמני קורונה בבתי ספר היסודיים (מספר משרות זמניות)
מנהל/ת מתחם בית ספר אביטל (מ"מ זמני לתקופה של - 3 חודשים ולא יותר משנה)
גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום עליו מופקד/ת המנהל/ת. 
משאבי אנוש 14.09.21 להורדה - מנהל/ת מתחם בית ספר אביטל (מ"מ זמני לתקופה של - 3 חודשים ולא יותר משנה)
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים) -הארכה
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
הצעות לתפקיד
 
משאבי אנוש 02.09.21 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים) -הארכה
רכז/ת תחום קליטה, אקלום ורילוקיישן במחלקת קליטה אגף קהילה
פיתוח, הובלה וקידום היבטים קהילתיים של תחום הקליטה והאקלום ברמת המחלקה, המועצה, הגולן והישובים..
מכרז כ"א חיצוני 2021-18
 
משאבי אנוש 02.09.21 להורדה - רכז/ת תחום קליטה, אקלום ורילוקיישן במחלקת קליטה אגף קהילה
רכז/ת חינוך סביבתי
ריכוז תחום החינוך הסביבתי ברשות..
 
מכרז כ"א חיצוני 17-2021
 
משאבי אנוש 19.08.21 להורדה - רכז/ת חינוך סביבתי
קב"ט מוסדות חינוך וריכוז תחום המקלטים ברשות
שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות במצבי שגרה וחרום של מוסדות החינוך בפרט והמועצה בכלל. קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך, היערכותם למצבי חירום ולטיפול בנושאי הבטיחות באותם מוסדות.
 
מכרז כ"א חיצוני 16-2021
 
משאבי אנוש 19.08.21 להורדה - קב"ט מוסדות חינוך וריכוז תחום המקלטים ברשות
מ"מ מזכיר/ה יחידה סביבתית מ"מ החלפה לחל"ד - - 3 חודשים ועד שנה ולא יותר לפי המוקדם מביניהם - הארכה
ביצוע עבודות המזכירות ומטלות ניהול משרד הנוגעות לעבודת היחידה הסביבתית.
טיפול במשימות הנגזרות מעבודת היחידה הסביבתית ברשות.
 
הצעות לתפקיד
 
משאבי אנוש 19.08.21 להורדה - מ"מ מזכיר/ה יחידה סביבתית מ"מ החלפה לחל"ד - - 3 חודשים ועד שנה ולא יותר לפי המוקדם מביניהם - הארכה
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
 
הצעות לתפקיד
 
משאבי אנוש 19.08.21 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים)
סייעות לגני ילדים (מספר תקנים) - הארכה
טיפול בילדי הגן תוך מילוי משימות ארגוניות ופדגוגיות בהנחיית מנהל/ת הגן וכן בכפוף לתכנית העבודה של הגן ולמדיניות הרשות המקומית ומשרד החינוך.
 
הצעות לתפקיד
 
משאבי אנוש 24.06.21 להורדה - סייעות לגני ילדים (מספר תקנים) - הארכה
מנהל/ת מוקד (עירוני) המועצה מ"מ החלפה לחל"ד - 3 חודשים ועד שנה ולא יותר לפי המוקדם מביניהם - הארכה
ניהול המוקד העירוני, ככלי ניהולי בידי הנהלת הרשות, האמון על מתן מידע ומענה ישיר לפניות התושבים.
 
הצעות לתפקיד
 
משאבי אנוש 15.07.21 להורדה - מנהל/ת מוקד (עירוני) המועצה מ"מ החלפה לחל"ד - 3 חודשים ועד שנה ולא יותר לפי המוקדם מביניהם - הארכה
<< | < | 1 | 2 | 3 | > | >>