קליטה לקיבוצים

הקיבוצים הינם צורת התיישבות ייחודית למדינת ישראל, שבבסיסה הונעה מרצון התנועה הציונית לייצר צורת חיים חדשה בארץ ישראל, המבוססת על ערכים סוציאליסטיים של שוויון, ועל שיתוף רעיוני וכלכלי.

ב100 שנות קיומם עברו הקיבוצים שינוים רבים של אורחות חיים, מבנה ארגוני וכלכלי, וכיום מתקיימים קיבוצים שונים באופיים ובמבנה שלהם.

עדיין, הרעיון הבסיסי המשותף להתיישבות בקיבוץ הינה של קהילות קטנות, המקיימות מערכות של ערבות הדדית, של פעילות קהילתית, חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי וכד'.

בגולן 8 קיבוצים, מהם קיבוץ אחד שיתופי, הם קולטים לחברות ולהרחבות הקהילתיות כל אחד ע"פ החלטותיו.

חברות בקיבוץ משמעה הצטרפות לאגודה החקלאית שהינה בעלת אמצעי היצור, הענפים החקלאיים וענפי המשק השונים מקיבוץ לקיבוץ. הצטרפות זו כרוכה במקרים מסויימים בשנת מועמדות של המשפחה בקיבוץ, על מנת להכיר את המשמעות מקרוב, ולקיים תהליך הדדי של תיאום ציפיות על המשמעויות של הצטרפות כחבר.

בנוסף, ישנם תשלומים שונים הנגבים כחלק מתהליך ההצטרפות- כל קיבוץ ע"פ החלטותיו.

חברות שכזו מקנה את הזכות להיות שותף בהחלטות השונות הקשורות לאגודה החקלאית השיתופית, ליהנות ממערכת של ערבות הדדית המעוגנת בתקנון, והיא כוללת בתוכה גם חובות שונים הנוגעים לתשלומים, לאורחות חיים, למקום המגורים וכד'.

השוני נובע מהאופי הייחודי של כל קיבות וקיבוץ, וכן מהגדרתו כקיבוץ שיתופי, קיבוץ מתחדש או קיבוץ מופרט.

כל קיבוץ בגולן שונה באופיו ובתהליך ההיכרות הנדרש על מנת התקבל לחברות.

במידה ואתם אנשים של קהילה, אנשים של אנשים, אנשים שהרעיון השיתופי על צורותיו השונות מסקרן ומעניין אתכם- יתכן ומקומכם באחד מקיבוצי הגולן!

התנועה הקיבוצית

לוגו
התנועה הקיבוצית היא תנועת התיישבות ציונית משימתית, של קיבוצים שהינם אגודות שיתופיות חקלאיות. התנועה הקיבוצית מעודדת צמיחה, התחדשות ופתוח של הקיבוצים, מקדמת את ההתיישבות, החקלאות, התעשייה, המרחב הכפרי והשמירה על השטחים הפתוחים וכן פיזור אוכלוסייה תוך עדיפות לנגב וגליל. התנועה הקיבוצית פועלת על בסיס ערכים אוניברסליים ובהם סולידריות, צדק חברתי, שוויון ערך האדם, שוויון הזדמנויות וקידום נשים והזכות לכבוד ולחרות. התנועה מובילה ומקיימת ערבות הדדית ושיתופיות כבסיס ערכי לחוסן כלכלי וחברתי, מכירה במגוון המאפיין את הקיבוצים ופועלת עמם ולמען כל אחד מהם בנפרד כרשת משלבת; כשהיא רואה בחברים ובקיבוצים שותפים פעילים במימוש שליחותה בחברה הישראלית וביהדות התפוצות.

 

לאתר התנועה הקיבוצית