אגף הנדסה ותכנון

האגף עוסק בגיבוש מדיניות לתכנון פיזי קצר וארוך טווח, ומטפל בפרויקטים ציבוריים, אזוריים ופנים יישוביים, כולל תשתיות, שימור אתרים ושדרוגם.
 
 
בתחומי אחריותו:
תכנון, ביצוע וליווי תהליכי הרחבה ביישובים
תכנון מוסדות חינוך, תרבות וספורט
שדרוג ופיתוח תשתיות מים פיזיות פנים יישוביות ואזוריות
ניקוז, כבישים, תאורה, מדרכות.
 
וועדה מקומית לתכנון ובניה גולן
גוף סטטוטורי המופקד על התכנון בשטח שיפוט מוא"ז גולן
  • ייזום וטיפול בתכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות.
  •  אישור תשריטי חלוקת קרקע
  • היתרי בניה למבנים ולשימושים
  • פיקוח על פי חוק התכנון והבנייה.

לכל המידע בנושא תכנון ובנייה לחץ כאן

 

שעות קבלת קהל:

קבלת קהל בתיאום מראש בלבד ובהתאם להנחיות התו הסגול!

ניתן לפנות לתיאום אל דבורי  באב"ד בטלפון 04-6969712

ימי א' 10:00-16:00
ימי ג' 10:00-14:00
מענה טלפוני: א'-ה' 10:00-12:00

 

תשתיות לבית