אגף הנדסה ותכנון

האגף עוסק בגיבוש מדיניות לתכנון פיזי קצר וארוך טווח, ומטפל בפרויקטים ציבוריים, אזוריים ופנים יישוביים, כולל תשתיות, שימור אתרים ושדרוגם.
 
 
 
בתחומי אחריותו:
  • תכנון, ביצוע וליווי תהליכי הרחבה ביישובים
  • תכנון מוסדות חינוך, תרבות וספורט
  • שדרוג ופיתוח תשתיות מים פיזיות פנים יישוביות ואזוריות
  • ניקוז, כבישים, תאורה, מדרכות.

למועצה צוות תכנון נרחב הנותן יעוץ בתחומים רבים כאדריכלות, קונסטרוקציה, מים וביוב, נוף, חשמל, אקוסטיקה ומיזוג אויר. במרוצת השנים יזמה וביצעה המועצה אין ספור מבני ציבור, תשתיות, מתקני ספורט, מבני חינוך ודת וכן פיתחה אתרי תיירות רבים להנאת התושבים והמבקרים מבחוץ.
 

וועדה מקומית לתכנון ובניה גולן

 
 
גוף סטטוטורי המופקד על התכנון בשטח שיפוט מוא"ז גולן
  • ייזום וטיפול בתכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות.
  •  אישור תשריטי חלוקת קרקע
  • היתרי בניה למבנים ולשימושים
  • פיקוח על פי חוק התכנון והבנייה.

שעות קבלת קהל

 
ימי א' 10:00-15:00
ימי ג' 10:00-14:00
מענה טלפוני 04-6967771:  א'-ה' 10:00-12:00

לתיאום ניתן לפנות אל דבורי באב"ד בטלפון 04-6969712