אגף הנדסה ותכנון

האגף עוסק בגיבוש מדיניות לתכנון פיזי קצר וארוך טווח, ומטפל בפרויקטים ציבוריים, אזוריים ופנים יישוביים, כולל תשתיות, שימור אתרים ושדרוגם.
 
 
 
בתחומי אחריותו:
 • תכנון, ביצוע וליווי תהליכי הרחבה ביישובים
 • תכנון מוסדות חינוך, תרבות וספורט
 • שדרוג ופיתוח תשתיות מים פיזיות פנים יישוביות ואזוריות
 • ניקוז, כבישים, תאורה, מדרכות.

למועצה צוות תכנון נרחב הנותן יעוץ בתחומים רבים כאדריכלות, קונסטרוקציה, מים וביוב, נוף, חשמל, אקוסטיקה ומיזוג אויר. במרוצת השנים יזמה וביצעה המועצה אין ספור מבני ציבור, תשתיות, מתקני ספורט, מבני חינוך ודת וכן פיתחה אתרי תיירות רבים להנאת התושבים והמבקרים מבחוץ.
 

וועדה מקומית לתכנון ובניה גולן

 
 
גוף סטטוטורי המופקד על התכנון בשטח שיפוט מוא"ז גולן
 • ייזום וטיפול בתכניות מתאר מקומיות ותכניות מפורטות.
 •  אישור תשריטי חלוקת קרקע
 • היתרי בניה למבנים ולשימושים
 • פיקוח על פי חוק התכנון והבנייה.

שעות קבלת קהל

בתקופת הקורונה לא תתקים קבלת קהל.
ניתן לפנות לאגף בטלפון א במייל בימים ושעות אלוף
ימי א' 10:00-15:00
ימי ג' 10:00-14:00

אגף הנדסה

מחלקת פרוייקטים

מחלקת תכנון

מחלקת רישוי

 • אלונה גודייב - רכזת רשות רישוי

 • תאיר יום דין - בודקת היתרים / מידענית

 • תמר אליצור - בודקת היתרים / מידענית

 • איילת בר טל - בודקת היתרים / מידענית

מחלקת פיקוח

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
אגרות - מעבר לאתר התשלומים הנדסה 16.11.22
בקשה לאישור תחילת עבודה הנדסה 02.03.17 להורדה - בקשה לאישור תחילת עבודה
בקשה לתעודת גמר-טופס 5 הנדסה 02.03.17 להורדה - בקשה לתעודת גמר-טופס 5
הטמעה בעמוד הבית הנדסה 02.03.17 להורדה - הטמעה בעמוד הבית
הנחיות לעריכת הוראות תכנית הנדסה 27.10.16 להורדה - הנחיות לעריכת הוראות תכנית
הנחיות לעריכת תשריט הנדסה 27.10.16 להורדה - הנחיות לעריכת תשריט
הצהרת יציבות מבנה הנדסה 24.05.17 להורדה - הצהרת יציבות מבנה
הצהרת עורך בקשה לכיבוי אש הנדסה 21.06.18 להורדה - הצהרת עורך בקשה לכיבוי אש
התחייבות לגידור-טופס 2 הנדסה 27.10.16 להורדה - התחייבות לגידור-טופס 2
התחייבות להריסה הנדסה 24.05.17 להורדה - התחייבות להריסה
טבלאות ייעודי קרקע לעריכת תשריט הנדסה 27.10.16 להורדה - טבלאות ייעודי קרקע לעריכת תשריט
טופס 2 הנדסה 27.10.16 להורדה - טופס 2
טופס שחרור ערבות הנדסה 12.10.20 להורדה - טופס שחרור ערבות
מדריך למשתמש במערכת רישוי זמין הנדסה 27.10.16 להורדה - מדריך למשתמש במערכת רישוי זמין
מידע לתחילת בנייה וגמר עבודה הנדסה 02.03.17 להורדה - מידע לתחילת בנייה וגמר עבודה
מצגת להגשת תוכנית הנדסה 27.10.16 להורדה - מצגת להגשת תוכנית
מקדמה לאגרת בנייה הנדסה 27.10.16 להורדה - מקדמה לאגרת בנייה
נוהל להסדרת פסולת עבור טופס 2 הנדסה 27.10.16 להורדה - נוהל להסדרת פסולת עבור טופס 2
עדכונים בחוברת מבאת הנדסה 27.10.16 להורדה - עדכונים בחוברת מבאת
תצהיר של מתכנן השלד הנדסה 29.11.17 להורדה - תצהיר של מתכנן השלד
תקנות להסדרת פסולת עבור טופס 2 הנדסה 27.10.16 להורדה - תקנות להסדרת פסולת עבור טופס 2
תקנות פטור מהיתר הנדסה 27.10.16 להורדה - תקנות פטור מהיתר