מרכז חוסן

תרגיל חוסן מחלקתי
מרכז החוסן בגולן הוקם בשיתוף משרד הרווחה בשנת 2014 ועוסק בתחום מוכנות לחירום וקידום החוסן של הפרט והקהילה. מטרות המרכז:
  1. חיזוק החוסן הקהילתי ע"י יצירת מנגנוני פעולה המבוססים על כוחות מקומיים והעצמתם. 
  2. שיפור תשתית מוכנות לחירום ברמה אזורית מועצתית ויישובית - ריכוז כלל העשייה תחת גג מקצועי אחד.
  3. פיתוח וקידום תכניות לקידום החוסן ברמת הפרט והמשפחה.

המרכז עוסק בארבעה תחומים:

  1. מוכנות מכלולי המועצה
  2. ישובים - ליווי הנהגת היישוב בתחום מוכנות היישוב לחירום. בנייה וליווי הצח"י היישובי, הכשרות בתחום הרפואה ועזרה ראשונה נפשית.
  3. מוסדות חינוך-  ליווי הנהלת המוסד והצל"ח בנושא הגברת המוכנות לחירום. פיתוח תכניות חוסן ומוכנות לחירום – לצוות ולתלמידים.
  4. פרט ומשפחה - חיזוק היכולת התמודדות של הפרט והמשפחה במצבי שגרה, משבר וחירום. 
 
המרכז נערך ליצירת מענים מתאימים בשלושה מצבים עיקריים:
 
מצבי שגרה - חיזוק החוסן הקהילתי והיערכות לשעת חירום
 
מצבי חירום - שמירת הרציפות התפקודית של הפרט והקהילה
 
שיקום - לאחר מצב חירום, ברמת הפרט, המשפחה והקהילה וחזרה לאיזון
 
 
למידע נוסף על דרכי המענה לחץ כאן