קרדיט


איקונים:
 
Icons made by geotatah  from www.flaticon.com
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Icons made by srip from www.flaticon.com
Icons made by Smashicons from www.flaticon.com
Icons made by surang from www.flaticon.com
Icons made by Pixel perfect from www.flaticon.com
Icons made by monkik from www.flaticon.com
Icons made by Becris from www.flaticon.com
Icons made by itim2101 from www.flaticon.com
Icons made by DinosoftLabs from www.flaticon.com
 
צילומים:
 
יהודה וינברג,
רינה נגילה,
Freepik,
ירון מלכה,
אוהד עומסי,
עדי פרץ ,
רביד צילומים