שירותים בקליק!
21/10/2021
שירות מערכת "תיק תושב" מאפשר לכם לצפות בשקיפות מלאה במידע הקיים במערכת המועצה בנושא חשבונות הארנונה, המים, החינוך, הביוב וכו'.
למידע נוסף על שירותים בקליק!
החלטת המליאה
17/10/2021
תשומת הלב כי החל משנת 2022 בוטלו ההנחות בשיעור של 2% למשלמים ארנונה בהוראת קבע ובתשלום מראש