צילם אוהד עומסי

"גלעד-לזכרם" - גולן

אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בני ובנות, תושבי ותושבות מ.א. גולן ומ.מ. קצרין, אשר נפלו במערכות ישראל בעת שירותם בצה"ל, בשירותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד!!!