אגף כספים

מחלקת הרכש מתחילה שימוש בתוכנת הרכש "ביז בגליל"
20/02/2020
גזברות המועצה אמונה על כל תחומי הפעילות הפיננסית של המועצה והתאגידים קשורים אליה בכפוף לתקציב שאושר במליאת המועצה.
 
 
שגרות העבודה:
  • תקציבים שוטפים, תקציבים מיוחדים, תב"רים, תקציבי פיתוח, העברת כספים.
  • מנהל הקהילה יפקח על העברת תקציב מהמועצה לחשבון הועד המקומי. בהעברת תקציב מיוחד צבוע וגם על העברה זו יבוצע פיקוח.
  • פגישה שנתית עם כל מנהל קהילה.
  • מנהלי קהילה חדשים - הכרות אישית עם מנהל האגף והכרות עם הצוות, פגישה רבעונית בשנה הראשונה.

תחת אחריותה בטיפול בכספים - ממשרדי ממשלה, ארנונה, היטלים, אגרות, ותקבולים אחרים ממוסדות שונים - והקצאתם לתחומי הפעילות השונים במחלקות המועצה.

בנוסף - שכר עובדי המועצה, הכנת דוחות תקציביים ומאזנים, ביטוח מוסדות המועצה ורכש של האגפים
 

תשלומי המועצה

תשלומי המועצה
 
 
 
ערוצי תשלום נוספים:
  • הוראת קבע בכרטיס אשראי
  • הוראת קבע בבנק
  • בבנק הדואר ובכל הבנקים
  • בכרטיס אשראי טלפונית למועצה: 04-6969710, 04-6969754

 

 

* 2% הנחה תינתן למשלמים  את הארנונה השנתית מראש ולא יאוחר מיום 15.2 במזומן. תשלום ארנונה  שנתית בכרטיס אשראי עד 31.1.

* 2% הנחה תינתן למשלמים מיסים בהוראת קבע בבנק.

 

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
בקשה לקבלת אישור להעברת זכויות בנכס-חילופי מחזיקים כספים 12.08.18
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק" כספים 27.10.16 להורדה - בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק"
הוראה לחיוב בחשבון כספים 27.10.16 להורדה - הוראה לחיוב בחשבון
טופס הצהרת עזיבה כספים 01.09.20 להורדה - טופס הצהרת עזיבה
טפסים לבקשת תמיכה 2020 כספים 19.01.20 להורדה - טפסים לבקשת תמיכה 2020

מאגר מידע

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
היטל ביוב כספים 27.10.16 להורדה - היטל ביוב
המלצה ועדת תמיכות מס' 1 - לשנת 2017 כספים 27.10.16 להורדה - המלצה ועדת תמיכות מס' 1 - לשנת 2017
פרוטוקול ועדת תמיכות מתומצת- לשנת 2016 כספים 27.10.16 להורדה - פרוטוקול ועדת תמיכות מתומצת- לשנת 2016
צו ארנונה 2016 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2016
צו ארנונה 2017 כספים 27.10.16 להורדה - צו ארנונה 2017
צו ארנונה לשנת 2018 כספים 16.01.18 להורדה - צו ארנונה לשנת 2018
צו ארנונה לשנת 2019 כספים 16.01.18 להורדה - צו ארנונה לשנת 2019
צו ארנונה לשנת 2020 כספים להורדה - צו ארנונה לשנת 2020
צו ארנונה לשנת 2021 כספים 01.09.20 להורדה - צו ארנונה לשנת 2021
תבחינים לתמיכות במוסדות לשנת 2020 כספים להורדה - תבחינים לתמיכות במוסדות לשנת 2020
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015 כספים להורדה - תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2015