היחידה הסביבתית

חזון

פרפר
שיתוף פעולה של המועצות בגולן הביא להקמת יחידה סביבתית משותפת שתעסוק בהטמעת תרבות של קיימות בגולן ובקידום איכות הסביבה.
 
בהתאם לתפיסה האזורית של שיתופי פעולה וראיית הגולן כחבל ארץ אחד בהיבטים מגוונים, החלה לפעול בימים אלה יחידה סביבתית משותפת מועצה אזורית גולן והמועצות הדרוזיות מג'דל שאמס, מסעדה, בוקעתא ועין קיניה.
היחידה הסביבתית פועלת לשמירה על הסביבה וליישום חזון "גולן ירוק". עיקר ייעודה של היחידה הסביבתית בהטמעת תרבות של קיימות בגולן ובקידום איכות הסביבה בתחומי החינוך וההסברה, הפרדת פסולת ומחזור, פתרונות למחזור פסולת חקלאית, פינוי מפגעי איכות סביבה, איתור מפגעים ועוד.
בשנים האחרונות פעלה היחידה הסביבתית גולן כיחידה במועצה אזורית גולן, אך עם תחילת שיתופי הפעולה האזוריים בגולן, הוחלט על דעת ראשי המועצות בגולן להרחיב את הפעילות ולהקים יחידה משותפת, שתבחן את נושאי איכות הסביבה, ללא גבולות מוניציפליים בתוך הגולן, אלא כחבל ארץ אחד.

 

תחומי הפעילות

בגינה הקהילתית
  1. היחידה מפעילה ומממנת תכניות חינוכיות בבתי הספר מכיתות א'-י"ב הכוללות חינוך לערכי הקיימות  שמירת טבע ומחזור. התכניות מלוות בסיורים עבודות חקר ופעילויות חוויתיות אחרות.
  2. היחידה אחראית על איכות הסביבה בגולן ביון היתר באיכות האוויר, המים, האדמה והמגוון הביולוגי כדוגמת צמחים ובעלי חיים.
  3. כחלק מפעולות שימור הטבע והנופים הפתוחים בגולן, היחידה שמה לעצמה מטרה לעודד ולקדם תיירות בת קיימא.
  4. הגולן קולט בכל שנה עשרות מתיישבים חדשים. על מנת לצמצם את ההשפעות הסביבתיות של קליטת המשפחות ובניית ביתם היחידה מעודדת בניה ירוקה בעזרת קורסים וייעוץ למשפחות.
נתקלתם בזיהום מפגע סביבתי או עבריינות סביבתית (כריתת עצים לדוגמה או שפיכת פסולת בניה)? יש לכם שאלה? רוצים לקבל עזרה ויעוץ סביבתיים?
  • מוזמנים להתקשר למוקד המועצה *גולן או ליחידה הסביבתית ונשמח לעזור.