חינוך

חינוך לגיל הרך

ילדי הגולן מקבלים בגנים כלים לחשיבה עצמאית, יכולת בחירה וסקרנות, להכרת הגולן דרך הרגליים וחמשת החושים תוך חיבור לטבע.

למידע נוסף על חינוך לגיל הרך

חינוך על יסודי

בגולן מגוון של מוסדות חינוך על-יסודיים המאפשרים לכלל תלמידי הגולן לקבל חינוך איכותי, המשלב פדגוגיה מתקדמת, חינוך ערכי וסביבה תומכת.
למידע נוסף על חינוך על יסודי

טפסים

נושא הטופס אגף תאריך יצירה להורדה לטופס מקוון
אישור על תאונת תלמיד במסגרת פעילות המוסד חינוך 25.11.19 להורדה - אישור על תאונת תלמיד במסגרת פעילות המוסד
בקשה להתשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים לתלמיד שנפגע בתאונה חינוך 25.11.19 להורדה - בקשה להתשתתפות בהוצאות טיפולי שיניים לתלמיד שנפגע בתאונה
בקשה לרישום לגן שאינו באזור רישום ובקשה למעבר לשנה"ל תשפ"א חינוך 10.01.19
בקשה לרישום תלמיד למוסד חינוך שאינו באזור רישום ובקשה למעבר לשנה"ל תשפ"א חינוך 10.01.19
הנחיות למנהל גננת - דוח על תאונה חינוך 25.11.19 להורדה - הנחיות למנהל גננת - דוח על תאונה
הפעלת מעון יום בישוב חיספין

מועצה אזורית גולן
מכרז מס' 24/2020
להפעלת מ יום בשוב חיספין

חינוך 13.08.20 להורדה - הפעלת מעון יום בישוב חיספין
טופס החזר מעונות חינוך 28.10.16 להורדה - טופס החזר מעונות
טופס הצהרה להורים פרודים\גרושים חינוך 10.01.18 להורדה - טופס הצהרה להורים פרודים\גרושים
טופס ותלונה ודיווח תאונות אישיות של תלמידים חינוך 25.11.19 להורדה - טופס ותלונה ודיווח תאונות אישיות של תלמידים
טופס מלגה לפולין חינוך 31.10.16 להורדה - טופס מלגה לפולין
טופס עדכון פרטים חינוך 10.01.18 להורדה - טופס עדכון פרטים
פוליסת ביטוח- תאונות אישיות של תלמידים חינוך 25.11.19 להורדה - פוליסת ביטוח- תאונות אישיות של תלמידים
רישום לשנת תשפ"א חינוך 31.10.16
רשימה בביטוח שיניים חינוך 25.11.19 להורדה - רשימה בביטוח שיניים

מערכת החינוך בגולן

בית ספר גולני
מועצה אזורית גולן רואה בחינוך יעד אסטרטגי ראשון במעלה וחלק משמעותי בקידום ופיתוח האזור וביצירת חברה ערכית, מחויבת ומחוברת לשורשיה. המטרה הניצבת מול עינינו היא חיזוק מגמת המצוינות של מערכת החינוך בגולן ומיצובה כנדבך ראשונה בבחירתה של משפחה להיות חלק מהקהילה שלנו.
במקביל לפיתוח סביבות למידה איכותיות, מתקדמות וייחודיות, שוקדת המועצה על פיתוח פדגוגיה חדשנית, עיצוב שיטות הוראה מותאמות למאה ה-21 וייצור אקלים חינוכי מיטבי בעל מענים מגוונים לצרכים השונים של הילד. המועצה שמה דגש על חינוך ליזמות, למידת חקר, מדעים וטכנולוגיה, חקלאות וסביבה לצד הטמעת ערכי אהבת האדם, העם והמולדת.
הרשמה לגנים וכיתות א' בשנה"ל תשע"ט

מגמות אסטרטגיות בגולן

שומרי הנחל
למידה משמעותית: פיתוח אסטרטגיות למידה ודרכי חשיבה מתחום החקר שיוטמעו במקצועות הלימוד השונים ובפעילות הבית ספרית בכללה. שינוי תפיסת תפקיד המורה וגיוון דרכי ההוראה ממעביר ידע למוביל תהליך חשיבה וחקר. הצמחת תלמיד סקרן ועצמאי הלומד מתוך חוויה, עניין וחדוות יצירה. הקניית כלים ומיומנויות, המאפשרים לתלמיד להביא לידי ביטוי את כישוריו בצורה מיטבית.
רצף חינוכי ומערכתיות: עיצוב תפישה חינוכית הרואה בגולן מרחב חינוכי אחד, בו לכל גורמי החינוך אחריות משותפת להתפתחות של ילדי הגולן ברצף מבוקר ועד ערב, מלידה ועד תום שנת שירות.
ערכים: החינוך לערכים שזור בתכניות הלימודים ומשתמש בנכסי הגולן הטבעיים כסביבת למידה בדגש על: ערכי זהות יהודית ישראלית, חינוך לקיימות ולימודי סביבה.
הכלה: עיצוב סביבה חינוכית דיאלוגית מיטבית, והרחבת יכולת הכלתם של ילדים, איתור ומתן מענים מגוונים לצרכים השונים ולאינטליגנציות המגוונות של הילד.
חינוך ומצוינות במדעים: במטרה לאפשר לבני הנוער החיים בגולן ובגליל המזרחי לפתח את הפוטנציאל הטמון בהם ללימודי חקר, מדע וטכנולוגיה ברמה הגבוהה והנגישה ביותר, פועל מיזם "גליליום" – "העשרה ומצוינות במדעים וטכנולוגיה", בשיתוף של 15 הרשויות, מכוני מחקר, אוניברסיטאות ומכללות, מעבדות ומפעלים.
 
 

מדרשות ומכינות

במועצה אזורית גולן, פועלות חמש מכינות ומדרשות: מדרשת השילוב, המדרשה לבנות בנוב, מכינת מיצר, מדרשת בת ח"ן ומדרשת הגולן בחספין. לכל אחת מהן אופי וייחוד משלה, המעיד על המגוון החינוכי שמוצע לנוער בגילאים אלו.
 
לפירוט המלא על המכינות לחץ כאן