2018

פרוטוקולים של ועדת השלושה

 • פרוטוקולים של ועדת השלושה
 • פרוטוקול מיום 18.12.18 - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז בעניין מדידת קווי ביוב מבוא חמה
 • פרוטוקול מיום 18.12.18 - החלטה על התקשרות בעניין מדידה לשטח מגורים ברמת מגשימים
 • פרוטוקול מיום 18.12.18 - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז התקשרות בעניין מדידה לשטח מגורים ברוכים בקלע
 • פרוטוקול מיום 18.12.18 - תכנון ספרינקלרים חמ"ל מועצה
 • החלטה על התקשרות בפטור ממכרז התקשורת בעניין מדידה לשטח מגורים בכפר חרוב
 • פרוטוקול מיום 25.12.18 - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז לייצור ואספקה מחסה מבטון (מיגוניות)
 • פרוטוקול מיום 25.12.18 - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז בעניין השלמת תשתיות נחלות קדמת צבי
 • פרוטוקול מיום 25.12.18 - החלטה על התקשרות בפטור ממכרז בעניין השלמת תשתיות מרום גולן הרחבות ב'+ג'
 • החלטה על התקשרות בפטור ממכרז התקשרות בעניין פיקוח מבנה חוגים בי"ס אביטל
 • החלטה על התקשרות בפטור ממכרז התקשרות בעניין תכנון מפורט חד נס 21 יח"ד
 • החלטה על התקשרות בפטור ממכרז התקשרות בעניין תכנון מפורט גולן
 • החלטה על התקשרות בפטור ממכרז התקשרות בעניין פיקוח מרפאת חספין
 • החלטה על התקשרות בפטור ממכרז התקשרות בעניין מדידה פיקוח מרפאת בני יהודה
 • הגדלה ניהול ופיקוח מיגון סטודיו למחול בני יהודה
 • פרוטוקול בנושא מכרז לאספקת אוטובוסים של החברה למשק וכלכלה
 • השלמת מדידה שיקום תשתיות אלרום
 • החלטה על התקשרות בפטור ממכרז התקשרות בעניין תב"ע אורטל
 • החלטה על הקמה ואחזקה של מתקני משחקים\ הצללות במסגרת מכרז מס'  33/2017
 • החלטה על הכנת פרוגרמה תיירותית עבור אזור תיירות מיצר
 • החלטה בנושא ייעוץ כבישים תכנון מפורט מיצר תב"ר 1480
 • החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחקים
 • החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח (אספקת אוטובוסים)
 • החלטה על שירותי ניהול ופיקוח: אספקת ריהוט וציוד
 • החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח
 • החלטה על התקשרות לשירותי אבטחה