מערכות מידע ומחשוב

מערכות מידע ומחשוב
מערכות מידע אמון על תכנון וניהול מערך המחשוב ומערכות המידע של הרשות המקומית כתשתית אסטרטגית למתן שירות מיטבי ללקוחות, שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת ההחלטות.
 
תכנון וניהול מערכות המידע של הרשות המקומית כמנגנון ניהולי ותפעולי בסיסי בארגון ועיקרי תפקידו :
  • אספקת מערכות ושירותי מחשוב לרשות
  • גיבוש ויישום של מדיניות מערכות מידע ברשות
  • בהלימה לאסטרטגיה ולתהליכי העבודה של הרשות
  • תכנון תכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע
  • ניהול עובדי וספקי מערכות המידע
  • ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע.