מידע והסברה

פסולת ומיחזור

פסולת ומיחזור
 
מתקופת יוון העתיקה ועד ימינו, האנושות השליכה פסולת לא רצויה לרחובות, לכפרים ולמקומות מרוחקים, ללא ענישה כלשהי. עם השנים חל גידול ניכר בהיקף התעשייה וחלה התפתחות של הערים שבאה לידי ביטוי בגידול ניכר במספר התושבים שלהן. כמו כן, חלה עלייה ברמת החיים אשר הביאה לעלייה בצריכת המוצרים ובכמות הפסולת המצטברת. הרחקה של הפסולת לסביבה הקרובה החלה לגרום למפגעים סביבתיים קשים ועל כן החלו לרכזה באתרים מוגדרים המרוחקים ממקומות ישוב - אתרי סילוק פסולת (אס"פים) הנקראים מטמנות. במשך שנים רבות ראו בפסולת מטרד שיש לסלקו.
 
בעולם בכלל ובגולן בפרט, רואים את הפסולת כמשאב ולכן קיימת הפרדה לחמישה זרמים:
למידע נוסף על פסולת ומיחזור