מידע והסברה

פסולת ומיחזור

פסולת ומיחזור
 
מתקופת יוון העתיקה ועד ימינו, האנושות השליכה פסולת לא רצויה לרחובות, לכפרים ולמקומות מרוחקים, ללא ענישה כלשהי. עם השנים חל גידול ניכר בהיקף התעשייה וחלה התפתחות של הערים שבאה לידי ביטוי בגידול ניכר במספר התושבים שלהן. כמו כן, חלה עלייה ברמת החיים אשר הביאה לעלייה בצריכת המוצרים ובכמות הפסולת המצטברת. הרחקה של הפסולת לסביבה הקרובה החלה לגרום למפגעים סביבתיים קשים ועל כן החלו לרכזה באתרים מוגדרים המרוחקים ממקומות ישוב - אתרי סילוק פסולת (אס"פים) הנקראים מטמנות. במשך שנים רבות ראו בפסולת מטרד שיש לסלקו.
 
בעולם בכלל ובגולן בפרט, רואים את הפסולת כמשאב ולכן קיימת הפרדה לחמישה זרמים:
למידע נוסף על פסולת ומיחזור

הגינה הקהילתית

גינה קהילתית
 
הגינון הקהילתי מקנה לכולנו יכולת לחבר בין הסביבה, ערכיה ויתרונותיה, לבין המודרניזציה. לא מקרה הוא שאלפי תושבים במדינת ישראל נסחפים בשנים אחרונות לפעילות בגינות קהילתיות. כמו פטריות אחר הגשם, צצות הגינות הקהילתיות ברחבי ישראל. אנו מוצאים אותן במרכזי הערים, בשכונות מצוקה, ביישוב הגליל הפורח ובישימון של ערי מדבר הנגב, במוסדות ציבוריים ובשטחים הפתוחים בעיר. יש בחיבור הפשוט הזה שלנו לאדמה דבר המקנה לנו תחושה טובה כיחידים וכחברה. פתאום שכנים שמעולם לא החליפו ביניהם מילה, יוצרים קשרים - קשישים לצד ילדים ומשפחות שלמות פונים "להתבשם" מריחה של האדמה. הגינות הופכות למקום שבו הטבע חוזר לעיר, שבו נבנית חברה וקהילה, שבו ילדים רוכשים ידע בסיסי, ומעל לכל: למתנ"ס שכונתי פתוח.
 
כיום קיימות גינות קהילתיות ב-15 מישובי הגולן: מבוא חמה, כפר חרוב, בני יהודה, גשור, נטור, יונתן, מעלה גמלא, אורטל, קדמת צבי, אניעם, עין זיוון, מרום גולן, אלוני הבשן, רמת מגשימים ושעל. הגינות זוכות לתמיכה המקצועית מהיחידה הסביבתית בתחום החקלאי, קהילתי וסביבתי ובמידת האפשר גם לתמיכה כלכלית.
סודן של הגינות הקהילתיות