אגף תפעול וסביבה

מטרות האגף

תשתיות בישוב
 • האגף פועל לקידום מתן השירות, עם הפנים לתושב, תוך שיפור איכות סביבת התושב.
 • האגף פועל במקצועיות רבה וביעילות תוך הקפדה למתן מענה זמין ויעיל לתושב, בהתאם לפרקי הזמן שהוגדרו.
 • האגף עובד בשיתוף פעולה עם האגפים והמחלקות השונות במועצה.
 • האגף חותר לשיפור מתמיד של רמת תחזוקה גבוהה.

 

תחומי פעילות האגף

 • ביקורות וסיורים בתחומי שיפוט המועצה בישובים, אתריי תיירות ובמוסדות החינוך.
 • פיקוח על קבלני ביצוע בישובים.
 • תחזוקת מתקני המועצה.
 • פיתוח וקידום פרויקטים, שירותי אחזקה ותחזוקת מוסדות ומבנים ציבוריים.
 • תחבורה - אחריות על מערך הסעות תלמידים ותחבורה ציבורית.
 • רכש - הזמנות רכש, דרישות רכש, איתור ספקים ומקורות אספקה, ניהול משא ומתן מול ספקים, בקרת רכש ומתן שירות למחלקות/אגפי המועצה + לווייני המועצה.

 

 

. תחומי אחריות

 • אחזקה ותחזוקה ביישובי המועצה
 • תפעול ותקינות תשתיות לרבות: ניקיון, גינון ולוגיסטיקה
 • פיקוח והובלת פרויקטים משלב התכנון
 • ביקורות יזומות, בטיחות מבנים, תשתיות ופיתוח, כבישים ותאורה
 • מתן שירותי אחזקת שבר ואחזקה מונעת במבנים ובמתקנים שבאחריות המועצה
 • טיפול בפניות מוקד: קבלת הפניה והפנייתה לגורם המטפל, מעקב אחר סטטוס טיפול ועדכון התושב בסיום
 • מתן מענה טלפוני ופרונטלי לתושב
 

מחלקת תחבורה

מחלקת תחבורה
 
מחלקת התחבורה של המועצה האזורית גולן, אחראית על הסעת תלמידים למוסדות החינוך, לפעילויות האזוריות, לטיולים ולפעילויות תרבות. 2500 תלמידים מוסעים מידי יום ל-14 בתי ספר בגולן והסביבה. כמו כן, המחלקה אחראית להסעות ילדי החינוך המיוחד, עם כל הרגישויות המתבקשות מכך, וכן על הסעות ילדי גנים ופעוטונים. הפעלת מערך ההסעות מתבצע על ידי רכב המועצה והפעלת קבלנים באחריות ישירה של רכז התחבורה וקצין הבטיחות, תוך הקפדה על כללי הבטיחות ועמידה על סטנדרטים גבוהים שהציבה המועצה.
 
תחבורה ציבורית :
משנת 2011 התחבורה הציבורית בגולן פועלת ומופעלת ע"י החברה הכלכלית  באמצעות נהגי  המועצה אזורית גולן והזכיינית חברת רמה  
האוטובוסים הצהובים מצטרפים למטרה נעלה זו לשיפור השירות לקהילה בכלל ובפרט לתלמידי בתי הספר העל - יסודי .