ביה"ס שורשים - בית חינוך משלב ומכיל

בית החינוך "שורשים" נבחר להפוך לבית הספר המכיל הראשון בישראל (עם עוד שלושה) ובכך יוביל גישה של "מיוחד לכולם"


כל תלמיד מיוחד
בית הספר "שורשים" בנטור נבחר להיות אחד מארבעת בתי הספר בישראל, שיובילו את היוזמה של חינוך מכיל בישראל. שר החינוך, נפתלי בנט, יצא ביוזמה ראשונה מסוגה, במסגרתה יוקמו ארבעה בתי ספר מכילים בישראל.מהו בית ספר מכיל? בית ספר עם תפיסת עולם ייחודית, הרואה בכל אדם מיוחד ופועל באופן מתמיד למימוש היכולות של כל תלמידיו. בבית הספר לומדים תלמידים שונֵי צרכים (עם ובלי צרכים מיוחדים), ללא נפרדות, כאשר דרך תכניות למידה אישיות, כוח הוראה מוגבר ושיטות למידה והוראה חדשניות, ניתן מענה לצרכים וליכולות של כל התלמידים והמורים.
שר החינוך, נפתלי בנט: "את בתי הספר המכילים אנחנו מקימים לא רק עבור הילדים עם הצרכים המיוחדים, אלא לא פחות עבור הילדים 'הרגילים', שיזכו ללמוד בבתי הספר הללו וייהנו מחינוך אישי, צוות הוראה מוגבר ומגוון אנושי ומעל הכול יזכו להיות שותפים במסע ערכי-חברתי מגיל ילדות.
"כשמדברים על תיקון עולם, על חברת מופת וחינוך לסובלנות, זה מתחיל בחינוך. כשילדים פשוט גדלים ביחד, שמחים ביחד, משחקים ביחד, זה פשוט קורה".
 
כל תלמיד - מיוחד
בבסיס של תפיסת ההכלה, עומדת ההכרה בייחודיותו של כל לומד ובערכו של המגוון האנושי להתפתחות האישית והחברתית; אמונה בזכותו הבסיסית של כל אדם לשייכות; שאיפה לפתח בקרב כל הלומדים יכולת לחלום, להביא את עצמם לידי ביטוי בעולם, בביטחון ובעצמאות ולשאוף להתפתחות וללמידה מתמדת, תוך אחריות אישית וחברתית.
בתי הספר המכילים מעניקים לכל התלמידים את הזכות ואת התנאים ללמוד יחד, להצליח ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם.
מתוך התבוננות על כל ילד וצרכיו, ייבנו סביבות פדגוגיות ייחודיות ומגוונות, בקהילה משותפת, ללומדים שוני צרכים. את היוזמה מובילה היוזמת החברתית, עדי אלטשולר, בשיתוף משרד החינוך, הרשות ובית הספר.
עדי אלטשולר: "אני גאה ונרגשת שבית ספר 'שורשים' נבחר מבין עשרות בתי ספר מכל רחבי הארץ שביקשו להפוך למכיל. ההורים, צוות 'שורשים', ראש המועצה האזורית גולן וצוותו ואנשי משרד החינוך במחוז הצפון הם שותפים אמתיים לתפיסת עולם ודרך חיים, הרואה את הכוחות שבכל אדם באשר הוא ומפנימה שמגוון אנושי הוא נכס ולא נטל.
"אין לי ספק שבית הספר, לצד אחיו, בתי הספר המכילים הנוספים שנבחרו לקום בתל אביב, חדרה וגוש עציון, יהיו לחוד החנית לכלל בתי הספר בישראל ובעולם, בהפיכתם למכילים ולחינוך במאה ה-21 בכלל".
כחלק מהמהלך, יעוצבו מרחבי למידה חדשניים בבית הספר, שיותאם, ישופץ ויורחב מבחינה פיזית. תכנית הלימודים תשים דגש על מצוינות אישית ועל חשיבה מכילה, כך שייבנו תכניות למידה אישיות וסביבות למידה מותאמות אישית לכלל התלמידים.
מנהל אגף החינוך במועצה האזורית, גדי להב: "הנחת היסוד היא שכל הילדים הנם בעלי צרכים מיוחדים וזקוקים לתשומת לב אישית, לליווי, לחונכות, להנחיה ולהדרכה. המטרה היא טיפוח דמות תלמיד, המודע לסביבתו וליופי המאפיין את השונות המתקיימת בסביבתו ובתוכו.
"בדרך זו, יהפכו בתי הספר המכילים לאות ומופת, לפואמה פדגוגית שאינה אלא בשורה מרגשת ומבטיחה לחברה הישראלית. יישר כוח לבית הספר 'שורשים', למנהלת, בינה פבזנר, לצוות בית הספר ולקהילת בית הספר, על ההירתמות המופלאה לרעיון נשגב וחלוצי".


 

ארבע אבנים גדולות

שורשים הוא בית חינוך משלב ומעתה, גם בית חינוך מכיל...
מנהלת בית הספר "שורשים", בינה פבזנר: "אנחנו רואים ברעיונות של בית הספר המכיל, ובאפשרות לממש וליישם אותם, משום הרחבה והעמקה של הרציונל ושל הנשמה של בית הספר המשלב. לאור הצטרפותנו למהלך, התחלנו בבית הספר בתהליך מאוד משמעותי של חשיבה, למידה, התבוננות ועבודה לקראת השנה הבאה. הרצון לבסס מרחב שבו למידה מתקיימת מתוך סקרנות ואהבה, באופנים ובהרכבים שונים, שנותנים מענה לצרכים מגוונים, שמאפשרים בחירה, שמייצרים אפשרויות מגוונות ללמידה משמעותית, כל זה מוליך אותנו למקומות מופלאים. כל הצוות נרתם לעשייה הזו כמובן, יחד עם המשך השנה הנוכחית".
עידן (מנהל הפרויקט): "לאחר תהליך אינטנסיבי ומשמעותי, בשיתוף כל צוות המורים והורי כלל התלמידים, בחרנו ונבחרנו להיות בתהליך. התחלקנו לצוותים קטנים, העוסקים במקביל בהיבטים השונים של ההיערכות הזו: פדגוגיה, מערכת וסדירויות, בינוי, קליטת ילדים, הכשרת מורים ועוד. יש התרגשות רבה סביב העשייה וסביב ההבנה שנפתחה לנו דלת נוספת, משמעותית, שמאפשרת להעמיק ולהרחיב את העשייה שלנו".
מבחינת הצוות החינוכי ב"שורשים", המעבר לבית ספר מכיל הוא המשך ישיר לשילוב שנעשה עד כה - לילדים דתיים, חילוניים ומסורתיים. זו השנה השביעית לקיומו של "שורשים" שממשיך ומתפתח.      
ארבע ה"אבנים הגדולות" שהן "כור מחצבתנו" הן:                             
* רעיון השילוב ותפיסת היהדות הייחודית לבתי הספר המשלבים, הגורסת שלכל אדם, או קהילה, הזכות והמחויבות להגדיר את דרכם ביהדות ואת המקום שהיהדות תופסת בחייהם.
* זהות ושייכות - ההבנה ששיח זהות הוא שיח מכונן ומשמעותי, שיש לתת לו ביטוי בכל הרבדים, באופן תואם גיל ושלב התפתחותי וחיזוק תחושת השייכות, קודם כול על ידי המחויבות שלנו לראות כל אחד ואחת מבאי בית הספר.
* טבע, קיימות וסביבה - הסתכלות על הטבע והסביבה כמרחב חינוך ולמידה, פיתוח הלמידה החוץ-כיתתית, טיולים, אהבת הארץ ושמירת הטבע.      
* למידה משמעותית - בדגש על פיתוח גישות מגוונות ועשירות להוראה וללמידה, דרישות גבוהות, תוך התייחסות לרצון לתת מענה לתחומי דעת, לנקודות חוזק ויכולות שונות.
כל ארבע האבנים הללו באות לידי ביטוי באורח החיים הבית-ספרי, בסדר היום, בשפה, בתכנית החברתית ובתכניות הלימודים. גם בהתייחסות האישית, בהקשבה ובאווירה.
 
 כבוד למסורת
יהדות - כבית ספר המשלב ונותן מקום לזהויות יהודיות שונות, היהדות תופסת מקום נכבד באורח החיים הבית-ספרי. הקו המנחה הוא יצירת חיבור עמוק, אוהב ואחראי ליהדות, ללא קשר לזהות הייחודית של התלמיד ומשפחתו.
כל יום נפתח בתפילה ובשיח שחרית בכיתה. בכיתות הגבוהות, ישנה אפשרות לתלמידים לבחור בין תפילה לבין שיח-שחרית חילוני. את עולם התוכן היהודי, לומדים יחד כל הילדים, על גווניהם השונים: תורה, נביאים, משנה, הלכה, עיון תפילה, פרשת השבוע, חגים ועוד. לתלמידים המעוניינים בהעמקה, ניתנת אפשרות למידה בקבוצות קטנות.
לימוד היהדות מתבסס על שלושה עקרונות: קריאה יחפה, רלוונטיות וריבוי קולות. בשיטה זו, ניתן מקום לכל תלמיד לבטא את אמונתו, השקפותיו ואורחות חייו הייחודיים.
המורים מעודדים את התלמידים לשאול, לחקור ולהביע את דעתם האישית. כל זאת, תוך כבוד למסורת, לטקסט, לאבות האומה ולחכמיה. בנוסף, ישנן פעילויות סביב המועדים, טקסי ראש חודש, טקסי חגים, מרכזי למידה ולמידה בית-מדרשית, בשיתוף ההורים. מטרות הלימוד והפעילויות השונות מכוונות הן לשכלם של הילדים והן ללבם: צבירת ידע, מתן כלים לימודיים וחיבור אישי אוהב ואחראי לעולם התוכן והחוויה היהודית.
את נושא היהדות והשילוב בבית הספר, מוביל צוות מורים, ובראשו רב בית הספר, הרב אביעד ששון. הרב אביעד מוביל את הפעילויות השונות, מנחה מורים, מעביר טקסים, מלמד בכל הכיתות, מרכז את תפילת הבוגרים ואת קבוצות ההעמקה.
למידה משמעותית - בית הספר נמצא בתהליך ברור, פדגוגי ואינטנסיבי, שהחל לפני שלוש שנים. בשנה הראשונה, נבחרו שלושה ערכים פדגוגיים מובילים, שלאורם התפתחה הפדגוגיה הבית-ספרית: אהבה - פדגוגיה של יחסים, בבסיסו של החינוך נמצאת מערכת היחסים וההדדיות, המושתתות על אמון ועל הרצון להיות ביחד. תחושת השייכות של המבוגר והילד משרה ביטחון ומאפשרת לילד להיות פנוי ללמידה. חיים - חיבור של הלמידה בבית הספר לתחומי העניין ונושאים המעסיקים את הילדים והמבוגרים. הכלה - מתוך תפישה שלכל אחד ואחת יש מקום משלו.
השנה, התחוללה פריצת דרך בדרכי ההוראה והלמידה, שבאה לידי ביטוי בביסוס מרחבי למידה (שכבתיים/ דו או תלת-גילאיים) בכל הבתים בבית הספר; וכן בסדנאות בכיתות א'-ג'.
 

פדגוגיה חדשנית

מבוא חמה
הסדנאות - פדגוגיה חדשנית, ייחודית ועתידנית, המפותחת בבית הספר, בשיתוף עם האגף לניסויים ויזמות של משרד החינוך. פדגוגיה המתבססת על עקרונות של ניהול עצמי בלמידה (SML), התמחות (בסיס-שולט-מומחה), שיתופיות וקבוצות חשיבה ועבודה. מטרת הסדנאות לפתח לומד עצמאי, סקרן ובעל יכולת בחירה מושכלת, בעל מודעות עצמית לגבי נקודות החוזק שלו וכישוריו ומוכשר בלמידה שיתופית, שבה כל אחד תורם מיכולותיו להצלחת הפרויקט ולתהליך הלמידה.
במשך ארבע שעות בשבוע, כ-130 ילדים ושמונה מבוגרים מתחלקים לסדנאות שונות, שאת חלקן מעבירים ילדים. קבוצות החשיבה הנן הזדמנות לילדים לקחת אתגרים ושאלות מהחיים שלהם ודרך למידת חקר, או למידה מבוססת פרויקט, להשתמש בכל המיומנויות שרכשו כדי לממש את הלמידה. את מה שחסר, הם יכולים ללמוד מתוך סדנאות נוספות.
מרחבי למידה/מרכזי למידה - בכל בית (א'-ג', ד'-ו', ז'-ח'), במשך ארבע שעות שבועיות, מתקיימת למידה במבנה של מרחב למידה פתוח, רב-תחומי. המרחבים בבית הספר מותאמים לקבוצות הגיל ולמורים ששותפים בהם.
אצל הצעירים, נבחר השנה נושא מרכזי שנתי - ששת ימי הבריאה, כאשר לכל יום בריאה מוקדש כחודש לימוד, שמתקיים בתחנות שונות: ספר, מדעים, אומנות, בנייה ודמיון. אצל הבוגרים, המרחב מתקיים בתחנות ובקבוצות חקר על פי נושא מארגן (תוהו ובוהו; מהפכות; 70 שנות מדינה). הלמידה הזו מתבססת על הסקרנות ועל המוטיבציה הפנימית של הילד ועל עבודת צוותים במרחב משותף.
 
 לכל אחד - ניגון משלו
בינה: "מהשירים שאנחנו נוהגים לשיר, בחרנו ב'שירת העשבים', המאירה את תפיסתנו ואת עשייתנו - המילים המכוונות לראיית היחיד והיחד, לקשר אל הארץ והאמונה בדרך".
 
שירת העשבים (ר' נחמן מברסלב)
 
דע לך שכל רועה ורועה
יש לו ניגון מיוחד משלו
דע לך
שכל עשב ועשב
יש לו שירה מיוחדת משלו
ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה
ומשירת העשבים
נעשה ניגון של הלב.