כשחינוך וסביבה נפגשים-מפגש סיכום התוכניות החינוכיות בנושאי טבע וסביבה

כשחינוך וסביבה נפגשים-מפגש סיכום התוכניות החינוכיות בנושאי טבע וסביבה

מועצה אזורית גולן מובילה מזה מספר שנים מגוון תוכניות סביבתיות וזאת מתוך ראיית המרחב הגולנו ונכסי הגולן כסביבות למידה המעודדת למידת חקר משמעותית בה התלמיד הופך מידע לידע, פיתוח סקרנות, חדוות יצירה עבודת צוות וכו'.
מועצה אזורית גולן מובילה מזה מספר שנים מגוון תוכניות סביבתיות וזאת מתוך ראיית המרחב הגולנו ונכסי הגולן כסביבות למידה המעודדת למידת חקר משמעותית בה התלמיד הופך מידע לידע, פיתוח סקרנות, חדוות יצירה עבודת צוות וכו'. הלמידה היא בהנחיית המורים ובשילוב חוקרים מתחומים שונים. לפני שבוע נערך כנס לסיכום שנת הפעילות בתוכניות החינוכיות בנושאי טבע וסביבה המתקיימות בבתי הספר בגולן. ממקום של שותפות, חברו להם יחד מספר גופים - אגף חינוך המוביל ומתכלל את התוכניות יחד עם היחידה הסביבתית במועצה, מכון שמיר למחקר, רט"ג המובילה את התוכניות של רשות ניקוז כנרת וגליליום והכינו כנס המביא לידי ביטוי את מגוון התוכניות המתקיימות בשטח, ותיקות וחדשות כאחד. בין התכניות ניתן למצוא את "שומרי הנחל" לחיזוק הקשר שבין קהילת הנחל לנחל, "תצפיטבע" לניטור הטבע הגולני, "גינות בר" לאקלום פרחי בר בגינות הנוי בבתי הספר, "בחזרה אל מקורות המים" להכרה ולחקר של מקורות המים בקרבת בתי הספר. הכנס, בנוכחות בני משפחה וצוותי החינוך, נפתח בסיור בתערוכת תוצרים שנעשו על ידי התלמידים, לאחר מכן שתפו התלמידים במליאה את תהליך הלמידה שעברו ואת הפעולות שעשו, כל אחד בתחומו, לשימור הטבע הגולני. היה מרגש לראות ולשמוע את התלמידים מציגים את העבודות שלהם. אנו רוצים להודות לכל הגופים הפועלים, לחוקרים המלווים ולמדריכים בשטח שגם בשנה מורכבת כמו זו שהסתיימה, עם סגרים, בידודים ואי ודאות, פעלו לאורך תקופה ארוכה בבתי הספר והובילו את התלמידים בשבילי הגולן מצוידים במצלמות, בערכות ניטור, בכלי עבודה ובהרבה שמחה. תודה למרכז פסג"ה על השותפות בתהליך ואירוח הכנס.