לומדים חינוך בראשון לציון

לומדים חינוך בראשון לציון

בתי הספר במרחב הגולני (גולן-קצרין) עוברים בשלוש שנים אחרונות תהליך של הטמעת גישת "משאבי אנוש" (HR). זהו תהליך ששותפות לו שתי המועצות, בליווי מרכז פסג"ה ומשרד החינוך.
גישת משאבי האנוש חרטה על דגלה את התפיסה "רואים את המורים -רואים את התלמידים". תפיסה המדגישה את מקומו של הפרט במשולש החינוכי - מנהל-מורה-תלמיד. הגישה נמצאת בהלימה לגישת ההכלה וה-SEL (למידה חברתית-רגשית) שמובילים במשרד החינוך. בשבוע שעבר, יצאו מנהלי מחלקות החינוך, מנהלי בתי הספר היסודיים והתיכונים, נציגים של הצוותים החינוכיים: סגנים, יועצים, רכזי הכלה וכד' ומפקח בתי הספר בגולן ובקצרין, ליום סיור בעיריית ראשון לציון ולבתי ספר בעיר. הסיור הוא חלק מתהליך הכרת הנעשה במספר בתי ספר בעיר וכחלק מהטמעת תהליכים חברתיים-רגשיים בהובלת "מרכז תעצומות".
ראש מנהל החינוך, אטי אדר ומנהלת אגף החינוך היסודי, דורית קארדי, בעיריית ראשון לציון, הציגו את התפיסה העירונית ואת התהליך המערכתי המקיף שכלל מנהלות ויועצות וכמובן צוותים חינוכיים של מספר בתי ספר בעיר, שהחלו את התהליך. הצוותים התארחו בבית הספר "תרבות" ושמעו ממנהלות ומורות איך הדבר מיושם בשטח: מהם הכלים שניתנים למורים ולתלמידים, באילו מיפויים נערכים בשגרה ומה זה עושה בבית הספר בפועל.
אודליה, מחברת "תעצומות", שארגנה את הסיור, סגרה את היום בשיח רגשי-חברתי ונתנה עוד טעימה להבנת שיח SEL מעצים. מחויבים לעתיד החינוך הגולני!