סיור הוועדה לתשתיות לאומיות בגולן

סיור הוועדה לתשתיות לאומיות בגולן

ביום שני, התקיים סיור מקצועי של הוועדה לתשתיות לאומיות - הות"ל. הסיור התקיים כהמשך לסדרת ישיבות בנוגע לחוות הטורבינות באזור עמק קונטרה, חווה שאושרה על ידי הוועדה הארצית בעבר.
במהלך הסיור, התרשמו אנשי המקצוע של הוועדה מההשפעות האפשרויות של הקמת חוות טורבינות נוספת במרחב הגולני. ניתנה סקירה קצרה של פרופ' מלקינסון, מ"מכון שמיר למחקר", החוקר את השפעות הטורבינות על מרחב החקלאי כפרי.
בסיור השתתפו גם נציגי תושבים ונציגי עמותת "שומרי הגולן". במהלך הסיור, הובהר על ידי ראש המועצה, חיים רוקח, כי המועצה מתנגדת להקמת חוות נוספות וכי יש להמתין לפחות חמש שנים, על מנת לבחון את השפעת החוות הקיימות, לפני כל דיון על חווה נוספת. נציגי הות"ל שמעו את כל המשתתפים, בהם גם נציגי יזם הטורבינות - "אנלייט". אנו מאמינים כי הוועדה תשכיל לקבל החלטות לטובת עתיד הגולן.
במהלך הסיור התרשמו אנשי המקצוע של הוועדה מההשפעות האפשרויות של הקמת חוות טורבינות נוספת במרחב הגולני. במהלך הסיור ניתנה סקירה קצרה של פרופ' מלקינסון, חוקר ממכון שמיר, החוקר את השפעות הטורבינות על מרחב החקלאי כפרי. בנוסף, השתתפו בסיור נציגי תושבים ונציגי עמותת שומרי הגולן. במהלך הסיור הובהר ע"י ראש המועצה חיים רוקח, כי המועצה מתנגדת להקמת חוות נוספות וכי יש להמתין לפחות חמש שנים על מנת לבחון את השפעת החוות הקיימות, לפני כל דיון על חווה נוספת. נציגי הות"ל שמעו את כלל המשתתפים בהם גם נציגי יזם הטורבינות-אנלייט. אנו מאמינים כי הוועדה תשכיל לקבל החלטות לטובת עתיד הגולן.