תחילת תהליך אסטרטגי לבחינת צורכי הוותיקים בגולן

תחילת תהליך אסטרטגי לבחינת צורכי הוותיקים בגולן

השבוע, נערכה פגישה ראשונה, כחלק מתהליך אסטרטגי אזורי בתחום הוותיקים. למפגש הגיעו נציגים מהיישובים, בעלי תפקידים ונציגי ציבור, בעלי תפקידים במערכת האזורית ומומחי התחום מ"מכון שמיר למחקר".
ביציאה לתהליך האסטרטגי הנוכחי, אנו נשענים על תהליכים קודמים. מעבר למסקנות שאספנו, יש גם חברים מתמידים בצוות ההיגוי שממשיכים אתנו מהתהליך הקודם.
מעל תשעים אחוז מהוותיקים בעולם מעוניינים להזדקן בביתם, כך גם עלה בתוצאות התהליך האסטרטגי האחרון שקיימנו, שהסתיים באוקטובר 2018. מהות התהליך שאנו בפתחו היום היא - איך נוכל לאפשר זאת? כלומר, איך נדאג לאיכות חיי הוותיקים בהזדקנותם בגולן.
המטרה היא בניית מודל שירותים משולב ומגוון לטובת הזדקנות בבית בגולן. המודל יענה על מגוון תחומי החיים: השתייכות חברתית, ביטחון תזונתי, משמעות בקהילה, שירותי בריאות מותאמים, תרבות ופנאי, תעסוקה והתפרנסות, נגישות למידע, נגישות פיזית ועוד.
בגולן, חיים כשלושת אלפים וארבע מאות תושבים בגיל חמישים וחמש ומעלה, קבוצת גיל שכל הזמן גדלה ומתפתחת ונדרשים עבורה שירותים חדשים, המותאמים לצרכים החדשים.
מנהלת מחלקת הוותיקים, לי אלין, אמרה במפגש כי בשלב הראשון, הצוות ייכנס ללמידה של התחומים המגוונים, ילמד מודלים ותפיסות הפעלת שירותים ממועצות אזוריות אחרות וארגונים רלוונטיים נוספים. ביוני, נצא עם סקר ותיקים ומשפחותיהם בהובלת "מכון שמיר למחקר", בכדי לעמוד על הצרכים והשירותים הנצרכים כעת וכדי לצפות קדימה. במקביל לסקר, נקיים מספר מפגשים עם בעלי תפקידים ביישובים - חברי ועדות ותיקים ורכזי ותיקים שמשמעותיים מאוד בעיצוב המודל וכמובן, גם מנהלי קהילות, מרכזי משק, מזכירי קיבוצים ומנהיגות יישובית. ייערכו מפגשי קבוצות מיקוד ומספר ראיונות פרטניים בכדי לכסות את מגוון האוכלוסייה. אחרי עיבוד התוצאות, נתכנס לגיבוש מודל בניית והפעלת השירותים. נדאג לעדכן את הציבור בהתקדמות ובאפשרויות להשתתפות בתהליך לכל אורכו.
סגן ראש המועצה, גל גפני, אמר כי זוהי חובה מוסרית שלנו עבור דור מייסדי הגולן לדאוג לשירותים ראויים, שיתמכו בתהליך ההזדקנות. לא רק זאת, הדאגה לוותיקים תעודד צמיחה דמוגרפית - הקטר האזורי. את הקשר הזה מצאנו במחקר ש"מרכז צעירים" ביצע השנה עם "מכון שמיר למחקר".