מדד עשיית עסקים ברשויות 2021 הגולן במקום השני בארץ ברשויות עד 50,000 תושבים!

מדד עשיית עסקים ברשויות 2021 הגולן במקום השני בארץ ברשויות עד 50,000 תושבים!

מועצה אזורית גולן דורגה במקום השני במדד עשיית העסקים ברשויות. המועצה מובילה על פני יישובים גדולים ברחבי הארץ. על מנת לדרג את הרשויות נמדדו מספר פרמטרים שיצרו יחד מדד המאפשר בחינת מצב הרשות השוואה לרשויות אחרות. חשוב לציין שמרבית הרשויות המדורגות במקומות נמוכים מאתנו הן רשויות הנמצאות באזור המרכז ובדירוג סוציואקונומי גבוה כגון לב השרון, עמק חפר, יהוד-מונסון, קריית אונו ועוד. מועצה אזורית גולן פועלת לקידום העסקים בגולן, מסייעת, יוזמת ומעוניינת בהצלחת העסקים בגולן.

 

הגולן במקום השני במדד עשיית העסקים! אני שמח לראות את תוצאות הסקר בו אנו נמצאים במקום השני והמכובד. התוצאות משקפות את מדיניות המועצה הרואה את טובת תושביה ובעלי העסקים. אנו פועלים לסייע לכל עסק ויזם המעוניינים להתפתח כאן אתנו בגולן וכך גם לעסקים קיימים. בין אם זה בסיוע בהליכי הרישוי, בהנגשת מידע, בהעדפת ספקים מקומיים בהתאם לנוהל המכרזים, בגביית ארנונה ועוד. ערך הכלכלה מקומית ברור לכולנו. קונים גולן הוא פרויקט שיזמנו על מנת לקדם את רכישת המוצרים של הספקים בגולן-ע"י אנשי הגולן והנגשת המוצרים לתושבים ביתר חלקי המדינה. פיתחנו את "האב"ים-מתחמי התעסוקה על מנת לאפשר פתיחת עסקים נוספים. אנו פועלים לפתוח האבים נוספים כחלק מהחלטת הממשלה לגולן. וכך גם הגדלת אזור התעשייה בבני יהודה. הדגש שלנו בהחלטת הממשלה לגולן הוא התעסוקה. ולכן הגדלת כמות מתחמי התעסוקה השונים הוא חלק אנטגרלי בעשייה שלנו. הקמנו צוות העוסק ביזמות והייטק המעניק סיוע לעסקים קיימים וחדשים. אנחנו כאן על מנת שהגולן יצמח ויפרח-מחויבים לעתיד הגולן! זו ההזדמנות נהדרת להודות לאגפי המועצה ומחלקותיה העושים מען העסקים-מחלקת רישוי עסקים, אגף הנדסה ותכנון, החברה הכלכלית גולן המנהלת את האבים, אזור התעשייה ומובילה את צוות ייזמות ותעסוקה, מחלקת רכש ומכרזים, ועוד. אנו כמועצה רואים בבעלי עסקים שותפים טבעיים לצמיחת ושגשוג הגולן ומחויבים לסייע להם. מחוייבים לעתיד הגולן!

הגולן על המפה-כי כולנו מחויבים לעתיד הגולן!

רשויות מקומיות הן גוף מרכזי בהשפעתו על עסקים קטנים ובינוניים הפועלים בשטחן. הן מרכזות את רישוי העסקים, גובות מיסים מקומיים, נותנות שירותים לעסקים, אחראיות על התכנון ועל הסביבה הפיזית של העסק ועוד. רשויות מקומיות גם נשענות על העסקים מבחינה כלכלית, מכיוון שמגזר העסקים
מהווה עבורן את מקור המימון הרווחי ביותר: דורש מעט שירותים (לעסקים) ומאפשר ההכנסות גבוהות מארנונה (למשל, עסקים לא מקבלים שירותי חינוך ורווחה) במטרה לעודד רשויות מקומיות לשפר את האטרקטיביות שלהן לעסקים, וכן לסייע לעסקים הפועלים בשטחן, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה בנתה מדד הבוחן את רמת ה"ידידותיות" לעסקים של רשויות מקומיות בישראל.

 

מבנה המדד

המדד בנוי מארבעה מרכיבים הנמדדים באופן הבא:
.1שביעות הרצון של העסקים מהרשות - מרכיב זה של המדד נבדק באמצעות סקר שנערך בקרב כ- 4,000 עסקים הפועלים ברשויות שנבדקות במדד. הסקר כולל שאלות על שירותים שנותנת הרשות לעסקים, וכן על תשלומים לרשות ועל המידה בה הרשות מקדמת עסקים. בכל רשות
נדגמו בין 40ל- 100 עסקים בהתאם לגודל הרשות, % 75מהם עסקים עם מועסקים ו-%25 עסקים ללא מועסקים. הסקר בחן את ההיבטים הבאים בהתנהלות הרשות המקומית: קידום עסקים, שוויוניות בפיקוח ואכיפה, גבייה תשלומים ושילוט, ושירותים שהרשות מעניקה לעסקים.

.2נגישות מכרזים- מרכיב זה דורג באמצעות בחינה שנעשתה עד כמה הרשות המקומית מנגישה את מכרזי הרכש שלה לעסקים קטנים ובינוניים, ועד כמה יש במכרזים חסמים מיותרים שמקשים על עסקים קטנים ובינוניים להשתתף במכרז.

.3גובה הארנונה- מרכיב זה נבדק על בסיס נתוני הארנונה בכל הארץ, ומדרג את גובה הארנונה העסקית (למ"ר) ברשות ביחס לממוצע גובה הארנונה העסקית של כל הרשויות הנמדדות.

.4נגישות המידע- מרכיב זה נבדק באמצעות סקירה של אתרי האינטרנט בכל אחת מהרשויות המשתתפות במדד. הבדיקה נעשית על היקף המידע השימושי לעסקים ואיכותו, הפעולות המקוונות אותן ניתן לבצע ברשות, מידת הנוחות הכללית למצוא ולהבין אותו, וכן על האופן בו הרשות מסבירה ומנגישה מידע למי שמעוניינים לפתוח עסקים חדשים בשטחה, בעיקר כאלה
שהם טעוני רישוי.

ואיך משווים בין רשות גדולה לקטנה? באילו פרמטרים?

המדד כולל את 75 הרשויות המקומיות בהן מספר העסקים הגדול ביותר. על מנת למודד בצורה מותאמת לגודל הרשויות השונות חולק המדד לשלוש קבוצות.
גודל של רשויות לפי מספר התושבים הרשומים בהן, וזאת על מנת לשמור על השוואה מדויקת והוגנת שכן רשות מקומית שבה עד 50אלף תושבים, אינה דומה לרשות מקומית שבה למעלה מ- 150אלף תושבים. בכל קבוצה קבוצת גודל של רשויות יש דירוג של הרשויות, כאשר  1מייצג את הרשות הידידותית ביותר לעסקים וככל שהמספר גבוה יותר, הרשות פחות ידידותית לעסקים