משולחן ראש המועצה

משולחן ראש המועצה

ימים יפים של חורף עוברים עלינו. ימים בהם אנו עסוקים בפירוק החלטת הממשלה לגולן לצוותי עבודה, לתוכניות ליישום ההחלטה ולפגישות עם היישובים על הצרכים ודרכי הביצוע. ההבנה כי אנו בפתחה של תקופה חדשה, מרגשת, תקופה של שינויים לטובה עושה את שלה.

צילום מהמם של יהודה וינברג-כנף בשקיעה

כולם נרגשים ונרתמים למשימה. עובדי המועצה והשלוחות מכינים תכניות עבודה ורתומים לתהליך. אישור תוכנית הממשלה הוא מרגעי השיא של עבודת המועצה ושלי, בשלוש השנים האחרונות. שלוש שנים של עבודה מאומצת עד קבלת תקציבים לפיתוח וקידום הגולן. ההחלטה להקצות לגולן כמיליארד ₪ היא החלטה שתשפיע על חיי כולנו!  המשאבים שיוקצו למועצה אזורית גולן ישפיעו על עתיד התושבים, היישובים והעשייה בגולן. 

ההשפעה תהיה בשלושה מעגלים מרכזים:

1.      במעגל היישובי-מה יקרה ביישוב של כל תושב ותושבת

2.      במעגל הגולני-ביישובים המשמשים מרכזים הקהילתיים המעניקים שירותים לאשכולות וליישובים הסמוכים.

3.      ברמה הכלל גולנית אזורית-בפרויקטים רחבים המשפיעים על כלל הגולן ועל שיפור איכות החיים.

בתקופה הקרובה נפרט לכם על כל אחד מהתחומים הללו ונסביר כיצד יקודמו תחומי החיים השונים בזכות ההשקעה הצפויה בגולן. יחד מחויבים לעתיד הגולן ובעשייה משותפת נצליח!