קורונה במערכת החינוך

קורונה במערכת החינוך

  • 10 קבוצות גיל נסגרו בגנים ומעונות, בשל שהות של מאומת או מאומתת במקום.
  • 9 כיתות הוכנסו לבידוד בשל שהות של מאומת או מאומתת, במקום.
 
2 בתי ספר-הדמוקרטי ומצפה גולן-עברו ללמידה מרחוק בשל תחלואה גבוהה-מס' רב של מאומתים ומספר גדול של מבודדים מקרב התלמידים והצוות. בבית הספר מצפה גולן לבדו, יש 20 מאומתים ו10 כיתות בבידוד. כמו כן הוכנסו לבידוד הסעות מ-5 יישובים! (בנוסף למה שצוין בסעיף הקודם)