מצב עדכני ליום ה' 09.09.21 בשעה 14:00

מצב עדכני ליום ה' 09.09.21 בשעה 14:00

  • 157 חולים ביישובי הגולן השונים
  • ב28 יישובים יש מאומתים לנגיף (מתוך ה33 יישובים)
 
התפלגות לפי קבוצות גיל

 
גילאים בשנים כמות מאומתים
0-5 13
6-11 36
12-15 15
16-19 17
20-29 25
30-39 21
40-49 14
50-59 11
60+ 5
 
שימו לב שיותר ממחצית מהחיוביים (81/157) הם מתחת לגיל 20!