קפה עם תושבים בנוב

קפה עם תושבים בנוב

השבוע, בראשון בערב, נפגשתי לשיח פתוח עם תושבי מושב נוב. אמנם מדובר בשכנים שלי, אותם אני פוגש בשבילי היישוב אולם במפגש, על כוס קפה השיח היה ממקום אחר, כראש מועצה שבא לשמוע ולהבין.
 
הנושאים שהועלו בפניי בערב זה הם בעיקר נושאים שדורשים שינוי ושיפור ביישוב.

הדיון סבב סביב חזות היישוב ומפגעים סביבתיים בתוך היישוב.

ביקשתי מהיישוב לייצר שיח פנימי בהובלה של הנהגת היישוב ולהגיע להסכמות והבנות בין התושבים. הסברתי שהאחריות מתחילה מאחריות אישית , קהילתית וכמובן שגם אחריות של המועצה ולכן לאחר שיוצגו בפניי החלטות הישוב , נפעל באגפי המועצה לממש ולסייע בהובלת התהליכים.

שמחתי לראות את האכפתיות של התושבים לסביבתם. ואני בטוח שבקהילה חזקה ואיכותית ניתן להוביל לשינויים שישפרו את איכות החיים של התושבים.

במפגש קפה הבא, אני מגיע לכנף, מצפה לראותכם שם.