שכר עובדי מועצה וחברה כלכלית גולן

שכר עובדי מועצה וחברה כלכלית גולן

מועצה אזורית גולן והחברה הכלכלית פועלות מכורח תקנות חוק ותחת הנחיות מחייבות של משרד הפנים ומשרד האוצר. תנאי השכר נקבעים ברשויות תחת הסכמים קיבוציים מחייבים ואנו מיישמים תקנות אלה.

 

שכר עובד בהסכמים קיבוציים מתעדכן מעת לעת ובהתאם לכללי הקידום אשר אף הם נקבעים על ידי משרד הפנים, משרד האוצר ושלטון מקומי. אין לנו כגוף את היכולת לשנות או לתת תנאים אשר אינם מאושרים ע"י משרד הפנים. לצערנו, תנאים אלו לעיתים אינם מספקים את דרשי העבודה וחרף העובדה כי אנו שואפים לתת למועמדים תנאים ההולמים את כישוריהם לא נוכל לבצע זאת.