מכרזים-מדור חדש מעדכנים גם כאן!

מכרזים-מדור חדש מעדכנים גם כאן!

מכרזי רכש ושונות

מתן זכות להפעלת מזנון נייד באתרים שונים- עדכון והארכה
בהמשך למכרז על הפעלת מזנון נייד שפורסם בעבר אנו מבקשים לעדכן ולהאריך את משך ההגשה.
שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד יום חמישי 1.7.2021 בשעה 16:00 במייל:
hcl-asakim@megolan.org.il
את ההצעות יש להגיש עד יום חמישי, 15.7.2021 בשעה 14:30 במסירה ידנית במשרדי המועצה בקצרין. לפרטים נוספים אודות הדרישות ותנאי הסף המתעדכנים מעת לעת יש לעיין באתר המועצה WWW.Golan.org.il
המועצה רשאית בכל עת לדחות את מועדי ההליך או לבטלו

מכרזי כוח אדם

סייע/ת לתלמידים בחינוך המשולב (סייע/ת פרטני/ת רפואי)-מספר משרות


למרכז קהילתי גולן, היחידה להתפתחות הילד