אירוע שהתרחש בתחילת השבוע באגף תכנון והנדסה

אירוע שהתרחש בתחילת השבוע באגף תכנון והנדסה

ביום שני בבוקר, התרחש אירוע אלים וחריג בבניין המועצה, במשרדי אגף תכנון והנדסה. בעקבות האירוע הוזעקו למקום כוחות בטחון והאירוע הועבר להמשך טיפולם.
 
בתקופה האחרונה, אנו עדים להתנהגות פוגענית כלפי נותני שירות, עובדי ונבחרי ציבור. החל מאלימות מילולית, שיח מתלהם ברשתות החברתיות ומחוצה לו ועד חציית הקו, כפי שאירע השבוע.

אני מגנה בתוקף כל מעשה אלימות. מילולית וכל שכן, פיזית. לא אקבל התנהגות פוגענית כלפי מי מעובדי המועצה ובכלל.
עובדי מועצה אזורית גולן, פועלים ככל יכולתם לשירות הציבור, שקיפות ושיוויווניות. נמשיך לשרת את הציבור בנאמנות מתוך עקרונות אלו.