תהליך גיבוש תקציב 2022

תהליך גיבוש תקציב 2022

מועצה אזורית גולן מחויבת לחיזוק המקצועיות והמבנה הפנים אירגוני כך שתוכל לממש באופן היעיל והאפקטיבי ביותר את המטרות והיעדים לאורו של החזון האזורי. כחלק  מהתחייבות זו הוצב יעד רשותי, לעבור לעבודה בפורמט אחוד של תוכניות עבודה מקושרות תקציב בשנת 2022.

 

זהו מהלך שמחבר את כל אגפי המועצה לתכנית משולבת רב ממדית שתקושר לתכניות העבודה של הישובים.


המהלך הינו כלל אירגוני, וחובק את כלל חלקי המועצה וגופי הסמך שלה במקביל למהלך הזהה ביישובי המועצה. שני המהלכים המקבילים יפגשו בסוף שנה זו ויפתחו שנת עשייה מחוברת ואפקטיבית יותר.


בחודש מאי התחלנו בתהליך העבודה לקראת שנת התקציב 2022. עד כה ביצענו גיבוש של מטרות העל והמשנה למועצה, כתבנו את המטרות ומסגרת הזמן לתהליך כתיבת התוכניות, וכן בוצע מיפוי ארגוני במועצה ובישובים.
התהליך כולו מבוצע בכוחות פנים ארגוניים ומביא לביטוי את היכולות והחזקות של בעלי התפקידים במועצה.


ביום ראשון השבוע התכנסנו מנהלי ומנהלות האגפים עם הנהלת המועצה לקיום יום מנהלים מרוכז בנושא תוכניות העבודה. במסגרת היום סיירנו בבית יגאל אלון ושמענו הרצאה בנושא מנהיגות ורתימה לתהליכים. התחלקנו לצוותי עבודה וכתבנו נדבך נוסף לתוכנית העבודה של כל אגף העוסק באתגרים, הזדמנויות, ממשקים ומדדי הצלחה, למשימות שהוגדרו.
את היום סיימנו בלמידת עמיתים ובשיתוף הכלים שרכשנו להמשך התהליך.