מכרזים-מדור חדש מעדכנים גם כאן!

מכרזים-מדור חדש מעדכנים גם כאן!

מתן זכות להפעלת מזנון נייד באתרים שונים- עדכון והארכה
 
בהמשך למכרז על הפעלת מזנון נייד שפורסם בעבר אנו מבקשים לעדכן ולהאריך את משך ההגשה.
שאלות הבהרה ניתן לשלוח עד יום חמישי 1.7.2021 בשעה 16:00 במייל:
hcl-asakim@megolan.org.il

את ההצעות יש להגיש עד יום חמישי, 15.7.2021 בשעה 14:30 במסירה ידנית במשרדי המועצה בקצרין. לפרטים נוספים אודות הדרישות ותנאי הסף המתעדכנים מעת לעת יש לעיין באתר המועצה: WWW.Golan.org.il

המועצה רשאית בכל עת לדחות את מועדי ההליך או לבטלו