צומת קצרין צפון תוסדר עוד השנה!

צומת קצרין צפון תוסדר עוד השנה!

בשורות טובות-לאחר מאמצים רבים, סוף סוף יוצאת לדרך התוכנית לצומת קצרין צפון/צנובר. בחודשים הקרובים יצאו תוכניות מפורטות לביצוע ומכרז.
התוכנית יוצא לדרך בסיועה של שרת התחבורה הגברת מירי רגב ובתמיכתו של מנכ"ל נתיבי ישראל, מר' ניסים פרץ. העבודה על הצומת תחל עוד השנה!
 
תודה גדולה לשרה, שללא סיועה הרב והדחיפה שהעניקה לנושא, הביצוע היה נדחה לעוד זמן ארוך. אנו נמשיך לפעול למען ביצוע תוכניות נוספות לשיפור התשתיות בגולן!