מטה מול מטה- סבב מפגשים ביישובים

מטה מול מטה- סבב מפגשים ביישובים

בשבוע שעבר, קיימנו פגישה ראשונה של מטה היישוב קשת ומטה המועצה במטרה לשמוע ולהשמיע על הנעשה ביישוב ובמועצה.
 
זה היה מפגש ראשון מני רבים שיתקיימו עם היישובים, במטרה לשמוע צרכים, לקדם ולטפל בנושאים נדרשים ולייצר תוכניות עבודה שנתיות של היישובים והמועצה. המפגש היה מעניין ופורה וכבר במהלכו נמצאו מספר פתרונות וניבטו רעיונות לנושאים חדשים בהם ישתפו פעולה היישוב והמועצה. אני מצפה למפגשים הבאים עם היישובים, ללמידה, להכרות ולעבודה המצמיחה יחד.