הצללות בגני שעשועים, בתי ספר וגנים

הצללות בגני שעשועים, בתי ספר וגנים

האירועים הביטחוניים הנוכחים משפיעים גם על תוכנית העבודה בתחום ההצללות.
התוכנית הייתה כי עד סוף חודש מאי יעברו קבלני הביצוע בגינות השעשועים השונות ויתקינו את ההצללות. רבים מן הקבלנים המבצעים מגיעים ממרכז ודרום הארץ ומעסיקים עובדים מאותם אזורים. אותם קבלנים אינם יכולים להגיע אלינו כעת בשל המצב באזורם. לכן עבודות הביצוע יתעכבו מעט. אנו צופים כי עד סוף חודש יוני נסיים את הפרויקט. אנו עוקבים אחר הנושא ונמצאים בקשר עם מנהלי הקהילות, בתי הספר והגנים.