ביקור השר רפאל פרץ בגולן

ביקור השר רפאל פרץ בגולן

השבוע ביקר השר רפי פרץ בגולן עם צוות משרדו. המשרד מורשת וירושלים , עליו אמון השר פרץ הינו שותף ארוך שנים של הגולן בתחום תיירות התוכן ובכלל.
השר ביקר בעין קשתות ושמע כי השנה תלמידי הגולן לא השתתפו בחפירות בתי הכנסת היות ולא נקבל תקציב לפרויקט. הצוות הציג את הצרכים התקציבים לתחום זה לחמש השנים הבאות. בנוסף, הוצג הצורך בהשלמת תהליך הרישוי האירועים באתר והעלויות הכרוכות בדבר.  השר ביקר גם בבית הסורי באפיק. המועצה האזורית גולן והמועצה לשימור אתרים מבקשות להפוך את המקום למרכז מבקרים לזכרו של אלי כהן ולהנצחת פועלו. הצוות ביקש את שיתוף הפעולה של במשרד בנושא זה ובנושאים נוספים.