מהי אמנת הגולן ומה מטרתה?

מהי אמנת הגולן ומה מטרתה?

אמנת הגולן נכתבה במטרה לחבר את כל הגורמים הרלוונטיים לפעול לקידום ופיתוח הגולן. החתומים על האמנה מקבלים על עצמם לפעול לפיתוח, קידום, ביסוס ההתיישבות בגולן תוך קידום חבל ארץ ייחודי זה אל יעד הכפלת האוכלוסייה.
 
בזמן הקרוב יחתמו על האמנה נבחרי ציבור נבחרים נוספים שהגולן חשוב להם. ראש הממשלה היה הראשון שחתם על האמנה ואמר שהוא פועל וימשיך לפעול לפיתוח הגולן. בנוסף, ציין רה"מ בדבריו שהוא גאה על ההצלחה בהשגת ההכרה של ארה"ב בריבונות ישראלית בגולן. הודיתי לראש הממשלה על פועלו הרב לקידום ההתיישבות בגולן בכלל ועם הקמת היישוב רמת טראמפ בפרט. עדכנתי את רה"מ על השכונה הראשונה שקמה ברמת טראמפ ועל תחילת האכלוס הצפוי, ממש בימים אלו. אני נרגש מהנכונות של כולם להירתם לטובת הגולן ומאמין שבתוך 100 ימים מהקמת הממשלה נעביר החלטת ממשלה רחבה לגולן שתתמוך ביעד הכפלת האוכלוסייה.