הערכות לשעת חירום-הטמעת מערכת השוע"ל

הערכות לשעת חירום-הטמעת מערכת השוע"ל

במהלך החודשים האחרונים הטמענו מערכת חדשה לשעת חירום בשם שוע"ל.
המערכת מאפשרת קבלת תמונת מצב אזורית מכלל הגורמים במרחב ובכללם צה"ל, כיבוי אש, משטרה, כוחות חירום רפואיים ועוד. היכולת שלנו כמטה לראות תמונה רחבה בעתות חירום, קריטית לניהול כל אירוע. עובדי המועצה למדו להפעיל ולהשתמש בנתונים ואף נערך אימון "על יבש" של אירוע חירומי שנוהל באמצעות המערכת. אני רוצה להודות לצוות הביטחון שהוביל את ההטמעה והתרגולים ומקווה שלא נזדקק למערכת.