שטחי אש ומיקוש בגולן

שטחי אש ומיקוש בגולן

לאחרונה קיימנו מספר פגישות בנושא עם מיכאל ביטון-שר במשרד הביטחון לעניינים אזרחיים, צביקה האוזר-יו"ר וועדת חוץ ובטחון, אבי רואה-יועץ התיישבות במשרד הביטחון, ראש אג"ת ונציג רלפ"מ.
 
הצגנו את השטחים המשויכים לצבא או ממוקשים, ומונעים פיתוח לצרכי התיישבות, תיירות, חקלאות וכלכלה. המשתתפים הביעו נכונות לקידום הנושא ותערך פגישה נוספת בקרוב בה נדון באומדנים כלכליים, לוחות זמנים וכמובן תעדוף.