מקדמים את ההערכות האזורית לחירום

מקדמים את ההערכות האזורית לחירום


לאחר 6 חודשים של עבודת מיפוי ובחינת המענים לשיפור מוכנות המרחב האזרחי לחירום באזורנו, התכנסה ועדת ההיגוי הראשונה. מאז כניסתי לכהונה כראש המועצה, אני משמש כמוביל תחום החירום באשכול גליל מזרחי, כשלציידי מנכ״לית האשכול נורית צור רבינו וממונה החירום באשכול סא״ל במיל׳ תמיר שלום
 
וועדה השתתפו הקב"טים של רשויות האשכול ומנהלת מרכז החוסן בהפעלת מרכז משאבים, דליה יוסף, שותפה מרכזית לקידום ופיתוח מערך החירום האזורי. הועדה דנה בדרכי ההתמודדות עם האתגרים המורכבים ביותר באזורנו בעיתות חירום והציגה פתרונות פרקטיים לשיפור משמעותי של המוכנות האזורית למצבי חירום. הועדה קיבלה את התפיסה העקרונית שיש לקדם פרויקטים אזוריים שיש עימם יתרון לגודל המרחב ואשר יספקו סיוע וגיבוי משמעותי לשיפור מוכנות רשויות האשכול.
אני מברך על המפגש ונתתי אור ירוק לעבודתה של הועדה ולקידומם של הפרויקטים האזוריים שהוצגו, ע״י החברים בוועדה