קפה עם תושבים בגשור

קפה עם תושבים בגשור


כבר תקופה שאני מגיע ליישובים, לקפה עם תושבים. כל פעם ליישוב אחר. הפעם הגענו לגשור. למפגש הגיעו תושבים ותיקים וחדשים. העלו שאלות ורעיונות. השיח הבלתי אמצעי, המאפשר לי ולצוות המועצה, לשמוע את השטח, את התושבים
 
הוא כלי חשוב ואיכותי לקבלת פידבק, ללמידה על צורכי התושבים והעברת המידע לתושב ממקור ראשון. אני ממשיך בסבב היישובים ואגיע לכל יישובי הגולן לשמוע ולשוחח עם כולכם. מוזמנים להגיע למפגש אשר יהיה ביישובכם.