משולחן ראש המועצה

משולחן ראש המועצה

בשבועות האחרונים אנחנו ממשיכים לפעול ולהיפגש עם כל משרדי הממשלה בכל נושאי החלטת הממשלה לגולן. ההחלטה גדולה ומקיפה ותקדם את הגולן לעשור הבא
 
תוך צמצום פערים משנים קודמות. היקפה הגדול של ההחלטה והנושאים הרבים הכלולים בה (שיכון ובינוי, תחבורה, תשתיות-אינטרנט ואחרות, חקלאות, תעסוקה ועוד) לצד משא ומתן שעדיין מתקיים, אינם מאפשרים לפרסם בשלב זה את כלל המשמעויות של ההחלטה. אולם, אין לי ספק שהיא תיטיב עם תושבי הגולן הקיימים ותאפשר את קליטה, פיתוח ומתן מענה לתושבים החדשים.
בינתיים אעדכן מעט מהנעשה בזמן האחרון